USNESENÍ Č.46 ZE DNE 14.5.2010 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.46 ZE DNE 14.5.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.46 ze dne 14.5.2010

Obec Javor
14.května 2010


Usnesení z 47. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 14.května 2010

v obecním domě v Javoru od 19:00 hod.Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:

            229/10 – zkušební provoz fotorelé ASPON pro veřejné osvětlení Javor. po dobu 30 dní, s následným odkupem, pokud nevzniknou žádné problémy s provozem ve zkušení době. 

 

            230/10 - záměr obce prodat  nemovitý majetek, dle zákona 128/ 2000 Sb., ustanovení § 39, odst.1. pozemek v k.ú. Loučany označený : p.č.. 164 TTP – celková výměra 5849 m2 nebo jen jeho část dle požadavku kupujícího

 

231/10 - záměr obce pronajmout  nemovitý majetek, dle zákona 128/ 2000 Sb., ustanovení § 39, odst.1. pozemek v k.ú. Loučany .

označený : č.p. 227 orná půda – celková výměra 226 m2

                  č.p. 172 TTP – celková výměra 3807 m2

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí:

232/10 - vyúčtováním neinvestičních nákladů za rok 2009 na provoz MŠ v Janovicích nad Úhlavou - tj. 3 944,88 Kč a   ZŠ v Janovicích nad Úhlavou -

tj. 41 582,86 Kč

 

 

 

Zastupitelstvo obce stanovuje :

 

233/10.Další zasedání ZO se bude konat 18..6.2010 od 20 hod .

 


Zapsala: Miluše Málková

 

 

 

Ověřovatelé:

p. MUDr. Bytel                                                                                      Miluše Málková                                                                                                                        starostka obce

p.Harant

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ