VYHLÁŠKA - ZÁMĚR O PRONÁJMU OBECNÍHO POZEMKU V K.Ú. LOUČANY | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

VYHLÁŠKA -  ZÁMĚR O PRONÁJMU OBECNÍHO POZEMKU V K.Ú. LOUČANY

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

vyhláška - záměr o pronájmu obecního pozemku v k.ú. Loučany

OBECNÍ ÚŘAD JAVOR, č.p. 38, 340 21 Janovice nad Úhlavou dne 31.5.2010 věc: pronájem obecního majetku VYHLÁŠKA Obec Javor , vyhlašuje záměr obce prodat , směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku dle zákona 128/ 2000 Sb., ustanovení § 39, odst.1. Podle téhož zákona musí být záměry obce zveřejněny nejméně 15 dnů před projednáváním v orgánech obce vyvěšeny na úřední desce , aby se i k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své námitky. Obec Javor přijala záměr o pronájmu pozemku v k.ú. Loučany označenou : č.p. 227 orná půda – celková výměra 226 m2 č.p. 172 TTP – celková výměra 3807 m2 Podle téhož zákona, ustanovení §85, odst.a) přísluší pravomoc v rozhodování o této věci zastupitelstvu obce. Ke shora uvedené záležitosti lze podat připomínky a náměty na obecní úřad Javor , nejpozději však do 17.6.2010. Na pozdější připomínky nebude brán zřetel. Vyvěšeno: 1.6.2010 Sejmuto: 17.6.2010 Miluše Málková starostka
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ