ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2009 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Závěrečný účet obce Javor za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2009

(dle § 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)


        V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Finanční rozpočet obce na rok 2009 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Javor dne 30.12.2008 a v průběhu roku 2009 byl upraven 2 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce.

KOMPLETNÍ DOKUMENT (VE FORMÁTU PDF...)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ