USNESENÍ Č.44 ZE DNE 19.2.2010 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.44 ZE DNE 19.2.2010

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.44 ze dne 19.2.2010

Obec Javor
19.února 2010


Usnesení z 44. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 19.února 2010

v obecním domě v Javoru od 19:00 hod.Zastupitelstvo projednalo a schvaluje:

            216/10 - žádost  o poskytnutí dotace v rámci programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na opravu a rozšíření místní komunikace, požadovaná dotace činí 112 tis.Kč.

            217/10 - špatný stav třešňové aleje a došlo k závěru, že je třeba porazit 4 stromy,  jsoucí v havarijním stavu a ohrožující okolí, do ukončení doby vegetace. Místo nich budou letos vysazeny nové mladé ovocné stromky   

            218/10 – navýšení limitu pokladní hotovosti na 110 000,-Kč

 

Zastupitelstvo bere na vědomi:

219/10 - oznámení Městského úřadu Klatovy, odboru vnitřních věcí o postoupení žádosti pana Dvořáka - řešení sousedských vztahů pro nepříslušnost zpět OU Javor  

            220/10 - zaslané vyrozumění manželům Dvořákovým a paní Adámkové.

            221/10 - zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2009, které se bude konat 1.4.2010

                           od 8:00 hod.

 

Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:

222/10 – výsledek  jednání s panem ing.Jančou z firmy VAK SERVIS, s. r. o. ohledně možnosti vybudování obecního vodovodu. Obec musí splňovat 2 podmínky pro vybudování veřejného vodovodu a to, že musí být minimální odběr10m3/den a musí být napojeno více jak 50 lidí, to naše obec nesplní, což znamená, že nemůžeme vybudovat vodovod veřejného charakteru, na který by se vztahovala dotace. Předpokládané náklady na vybudování vodovodu jsou cca 11 mil.Kč. (150-200,-tis. – hydrogeologický průzkum,zřízení zdroje vody, 50,- tis. Projektová dokumentace,  10 500 tis. – zřízení vodovodu včetně všech úprav). Z toho vyplývá, že obec nemá dostatek vlastních prostředků na zhotovení vodovodu a není v takové situaci, aby si mohla vzít úvěr a bez problémů splácet. ZO v současné době vybudování vodovodu zamítlo.

 

Zastupitelstvo obce stanovuje :

 

223/10.Další zasedání ZO se bude konat 19.3.2010 od 19 hod .

 


Zapsala: Miluše Málková

 

 

 

Ověřovatelé:

p. Harant                                                                                    Miluše Málková                                                                                                                        starostka obce

pŠimčo

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ