USNESENÍ Č.39 ZE DNE 16.10.2009 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.39 ZE DNE 16.10.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.39 ze dne 16.10.2009

Obec Javor 16.října 2009 Usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Javor konaného 16.října 2009 v obecním domě v Javoru od 19:00 hod. 180/09 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření :  Rozpočtové opatření č.1 :  navýšení daňových příjmů par. pol. UZ text SR UR změny 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti 66 130 64 1113 daň z příjmů FO z kapit. Výnosů 5 12 7 1121 daň z příjmů právnických osob 75 221 146 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 0 28,77 28,77 1211 DPH 130 264 134 4111 98348 neinvestiční dotace - volby 0 18,3 18,3  navýšení nedaňových příjmů par. pol. UZ text SR UR změny 1032 2111 prodej dřeva 240 397 157 6171 2132 pronájem sálu 0 0,5 0,5  navýšení výdajů par. pol. UZ text SR UR změny 1032 5169 nákup služeb - lesní hospodářství 159 234 75 3113 5321 neinvestiční dotace ZŠ 40 49,5 9,5 3745 5169 nákup služeb - veř.zeleň 12 10 -2 3745 5156 PHM - veř.zeleň 0 2 2 6112 5032 zdrav.poj.členů OZ 0 4,6 4,6 6117 5021 98348 ostatní osovní výdaje 0 5,87 5,87 6117 5139 98348 nákup materiálu 0 7,63 7,63 6117 5032 98348 zdrav.poj.členů vol.komise 0 0,54 0,54 6117 5173 98348 cestovné 0 0,49 0,49 6117 5175 98348 pohoštění 0 0,48 0,48 6171 5163 komerční poj.-hasičská poj. 0 2,39 2,39 6399 5362 platby daní a poplatků - daň za obec 54 28,77 -25,23 6402 5366 výdaje z FV min. let - vratka dotace 0 11 11 181/09 ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku 1/2OO9, kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ Masarykova, Janovice nad Úhlavou. . 182/09 ZO projednalo a schválilo navýšení ročního pojištění obecního majetku u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.o 808,-Kč dle návrhu nové pojistné smlouvy. Dosáhnou tím vyššího pojistného plnění u staveb, movitých věcí a u odpovědnosti za škodu. . 183/09 ZO vzalo na vědomí záměr pan Wuchterleho rozšířit stavbu svého objektu u hájovny v Loučanech. Obec požaduje předložit projekt zamýšlené stavby a vytvoření hydrogeologického posudku spolu s hydrogeologickým zaměřením studní. 184/09 Další zasedání ZO se bude konat 13.listopadu 2009 od 19 hod. Zapsala: Miluše Málková (roz. Šimčová) Ověřovatelé: p. Terš Miluše Málková starostka obce p.Harant
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ