USNESENÍ Č.38 ZE DNE 17.9.2009 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.38 ZE DNE 17.9.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.38 ze dne 17.9.2009

Obec Javor 19. září 2009 Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Javor konaného 19. září 2009 v obecním domě v Javoru od 19:00 hod. 176/09 OÚ bude jednat s klatovským Odborem výstavby a územního plánování ohledně možnosti uzavření přístupové cesty vzhledem k záměru pí. E. Adámkové osadit oplacení vraty. 177/09 MěÚ seznámil s návrhem změnit územní plán obce Stražov. ZO nemá připomínek. 178/09 OÚ souhlasí se zřízením společného školského obvodu pro obce Javor a Loučany. 179/09 Další zasedání ZO se bude konat 17. října 2009 od 19 hod. Zapsala: Miluše Málková (roz. Šimčová) Ověřovatelé: p. MUDr. Bytel Miluše Málková starostka obce p.Šimčo
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ