USNESENÍ Z 31. ZASEDÁNÍ ZE DNE 13.2.2009 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Z 31. ZASEDÁNÍ  ZE DNE 13.2.2009

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení z 31. zasedání ze dne 13.2.2009

Obec Javor

13. února 2009

 

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 13. února 2009

v obecním domě v Javoru od 19: hod.

 

 

136/09 ZO předběžně schválilo záměr výstavby fotovoltaických panelů na pozemcích p. V. Holuba v Javoru. Na pozemcích bývalého JZD a přiléhajícíh pozemcích 213/23, 213/1, 213/39 a 213/38 je úmyslem umístit fotov. panely a to v několika etapách. Zastavěná plocha by byla 94.500 m2, plánovaný výkon cca 3 MW, životnost 20 let. Panely modré barvy vytvářejí z dálky dojem vodní plochy.

P. V. Holub s výstavbou souhlasí. Obec musí změnit výše uvedenou plochu na průmyslovou zonu změnou územního plánu. Firma ACA změnu ÚP uhradí. Firma navíc poskytne každý rok dotaci obci na rozvoj obce ve výši 65.000 Kč na 1 MW a rok.

 

137/09  ZO schválio zavedení internetového bankovnictví pro obec Javor pro usnadnění administrativy.

 

138/09 ZO vzalo na vědomí záměr provést revizi nového venkovního osvětlení v Loučanech, které je v nevyhovujícím technickém stavu.

Dodávající firma by měla revizi provést v březnu 2009.

 

139/09 ZO vzalo na vědomí, že na příštím, březnovém zasedání zastupitelstva obce proběhne volba starosty.

 

140/09 ZO vzalo na vědomí provedení průklesty cesty do Lehoma. Práci provede p. Šimčo do konce února 2009.

 

141/09 ZO souhlasilo s provedením kontroly přítoku vody do rezervoáru JZD a posouzení technických možností k obnovení lepšího zásobení obyvatel závislých  na tomto zdroji. Kontrolu provedou p. Terš a p. Šimčo 15. 2. 2009. Další postup bude projednán na příštím ZO.

 

 

Zapsala: Miluše Šimčová

 

 

Ověřovatelé:

 

p. Harant                                                                                                                   Miluše Šimčová

                                                                                                                                 zástupce obce

 

p. Terš.

 

Případné námitky proti výstavbě fotovoltaických panelů mohou občané uplatnit po dobu 15 dnů.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ