USNESENÍ Č.21 ZE DNE 16.5.2008 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.21 ZE DNE 16.5.2008

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.21 ze dne 16.5.2008

Obec Javor

28.května 2008

 

Usnesení  z 21. zasedání zastupitelstva obce Javor,

které se konalo dne 16.května od 20 hodin

v zasedací místnosti OÚ Javor

 

79/08 Zastupitelstvo projednalo nová rozpočtová opatření a odsouhlasilo:

§         Rozpočtové opatření čís. 1 – příjmy z prodeje akcií ČS a.s. v částce 95 tis. (zaúčt. na 6399 3201 = 95 tis. Kč).

§         Rozpočtové opatření čís. 2 – daň z příjmu právn. osob za obec v částce 54 tis. Kč (zaúčt. příjmy na 112 = 54 tis. Kč, výdaje 6399 5362 = 54 tis. Kč).

§         Rozpočtové opatření čís. 3 – zpracování geometrického plánu- skutečného provedení stavby veřejného osvětlení Javor, Loučany v částce 3 714 Kč (zaúčt. na 3631 5171 =   -3714 Kč; 3631 6121 = + 3714 Kč);

§         Rozpočtové opatření čís. 4 – příjmy za pronájem prostor sálu obec. úřadu v částce 1000 Kč (zaúčt. na 6171 2132 = 1000 Kč).

 

80/08 Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis (č.j. 28) od Pozemkového fondu na převod pozemku od Pozemkového fondu na obce. Jedná se o tyto pozemky v k.ú. Loučany p.č. 132, 229 orná půda. V k.ú. Javor p.č. 344/20, 112/2, 344/12, 344/17, 344/18 orná půda a p.č. 405/18 trvalé travní porosty.

81/08 Místostarostka informovala ZO o pozvání pana Petra Prášila z Vydavatelství Baron-pohlednice a knihy-Petr Prášil ke konzultaci a nafocení fotografií k připravovaným pohlednicím.

 

 

 

 

 

Ludmila Nováková                                                                                      Eleonora Kraftová

místostarostka                                                                                                starostka

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:                                                                                      

Rudolf Šimčo                                                                                                

 

 

 

Miluše Šimčová

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ