USNESENÍ Č.20 ZE DNE 18.4.08 | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

USNESENÍ Č.20  ZE DNE 18.4.08

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

usnesení č.20 ze dne 18.4.08

Obec Javor

30.dubna 2008

 

Usnesení z 20.zasedání zastupitelstva obce Javor

konaného 18.4.2008

 

 

 

 

75/08  Zastupitelstvo rozhodlo, že vydavatel z Vydavatelství Baron-pohlednice a knihy-Petr Prášil z Hostivic bude pozván do obce ke konzultaci o fotografických záběrech určené pro pohlednice. Poté bude pravděpodobně objednáno 300 kusů za 1500 Kč.

 

76/08  Zastupitelstvo vzalo na vědomí písemné sdělení pí. V. Turečkové, ve kterém oznamuje, že  k 31.12.2008 ukončí zpracování účetnictví pro obec Javor ze zdravotních důvodů. ZO vzalo na vědomí tento dopis s konstatováním, že musí během celého roku  hledat nástupce účetní.

 

77/08 Zastupitelstvo bylo seznámeno s veřejnou vyhláškou MěÚ/OVÚP Klatovy pro stavbu „Javor kabelové vedení NN“ –oznámení o ukončení dokazování-seznámení podklady rozhodnutí (č.j.: 25/08). Ústní jednání se uskuteční 29.4. v 9:00 hod na místě stavby u č.p 37 Javor.

 

78/08  Zastupitelstvo projednalo program ve dnech pouti v srpnu 2008 (slavnostní schůze SDH, pou´tová zábava, fotbal).

 

 

 

 

 

Ludmila Nováková                                                                             Eleonora Kraftová

místostarostka                                                                                                starostka

 

 

 

 

Ověřovatelé:                                                                                      

MUDr. Zdeněk Bytel                                                             

 

 

 

Magdaléna Krejčová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ