2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ | OBECNÍ ÚŘAD JAVOR

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

2. Důvod a způsob založení

Obec Javor ( dále jen obec) vznikla jako územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. *), o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c / zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění , a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR, a  §§ 35-66 zák.č. 128/2000 Sb. v platném znění o obcích)

*) Zákon 367/1990 Sb. o obcích byl zrušen novým zákonem o obcích -  č. 128/2000 Sb.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Javor | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ