JANOVICE NAD ÚHLAVOU A OKOLÍ : PAMÁTKY V JANOVICÍCH

Památky v Janovicích

Nejvýznamnější památkou je raně gotický kostel sv. Jana Křtitele z konce 13. století. Barokní přestavba v roce 1764 rozšířila kostel o věž. Na zdech presbytáře byly objeveny malby z první třetiny 14. století, které jsou zařazeny do seznamu UNESCO.

V blízkosti kostela se nachází pozůstatek původní architektonické zástavby – památkově chráněný polosrubový domek.

Na starém hřbitově je možné nalézt zbytky vodní tvrze a kilometr ve směru na Nýrsko leží židovský hřbitov z roku 1723.

V okolí Janovic nad Úhlavou je možno nalézt řadu zajímavostí. Jednou z nich je hrad Klenová z konce 13. století, který je rodištěm významného renesančního cestovatele, spisovatele a hudebního skladatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Hrad slouží jako galerie moderního výtvarného umění a v interiéru hradu je obřadní síň.


  Hrad v Janovicích nad Úhlavou

Janovická obec odkoupila zpustošenou tvrz od vrchnosti a zřídila tu hřbitov.
Idealizovaná rekonstrukce hradu podle Karla Poláka.