JANOVICE NAD ÚHLAVOU A OKOLÍ : STŘÍPKY Z HISTORIE JANOVIC

Střípky z historie Janovic


 Hrad v Janovicích nad Úhlavou

Janovická obec odkoupila zpustošenou tvrz od vrchnosti a zřídila tu hřbitov.
Idealizovaná rekonstrukce hradu podle Karla Poláka.

 Jan Janovský z Janovic

Historie rodu Janovských je plná dobrodružství.      Přečtěte si o šlechtici, který se stal z žoldnéře zbrojmistrem,  dále o jeho synovi, který probodl admirála píkou a zemřel na útěku z vězení.
 Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdružic

Osudy šlechtického rodu, kterému patřila mimo   jiné Klenová. Jan Jiří Harant byl autorem Pamětí, které jako jedny z mála, popisovaly poměry v pobělohorské době.
 Kryštof Harant a jeho postřehy z cest

 Zajímavosti ze života spisovatele a cestovatele, autora Cestopisu, významného rodáka z Klenové.
 


 Petr Suda z Řenče

Petr Suda z Řeneč, „rytíř od meče i huby, stavu sice rytíř, ale povahou zchytralý a podlý zloděj“, přečtěte si o dalším rodu, který měl ve vlastnictví janovické panství…