JANOVICE NAD ÚHLAVOU A OKOLÍ : LESOPARK HŮRKA, KLATOVY

Lesopark Hůrka, Klatovy

Lesopark Hůrka se nachází na západním okraji města. Návštěvníkům se zde nabízí krásný výhled na část Šumavy, ať už z vyhlídkového místa za kostelem sv. Martina nebo z rozhledny postavené na místě kaple sv. Anny.

Hůrka je ideálním místem k vycházkám, odpočinku, sportu.

Workoutová posilovací a balanční zařízení:

0. SCHODY – BALANČNÍ ŠIPKA
  • zařízení pro nácvik balančních prvků = cviků rovnováhy
    (ve stoji snožmo, na levé, na pravé noze)
  • možnost využít k posilování nohou
  • střídavé stoupání pravou a levou nohou nahoru a zpět dolů na zem
1. POSILOVACÍ LAVICE
  • úchytů na lavicích se můžeme držet rukama nebo se o ně zapřít nohama
  • využití: slouží k posilování břišních svalů – vznosy, přednosy, hmitání nebo výdrže v přednosu, leh-sedy nebo hmitání či výdrže v poloze mezi lehem a sedem
2. SOUSTAVA KLADIN
  • výběhy a seběhy schodů, výskoky a seskoky snožmo na 1. stupínek schodů, dřepy na jedné noze, kliky s oporem rukou o 1. stupeň schodů
3. SESTAVA RUČKOVÁNÍ A HRAZD
  • soustava hrazdy, dvou vertikálních a jednoho horizontálního žebříku
  • využití: shyby, přednosy, vznosy a výmyky na hrazdě, přelézání vertikálních žebříků, ručkování na horizontálním žebříku
4. TROJITÁ KLADINA
  • soustava 3 navzájem propojených kladin, které slouží pro nácvik udržování rovnováhy při chůzi na úzkém podkladu se změnami směru a pro nácvik různých balančních cviků (např. postoj čápa…)
5. TROJITÁ HRAZDA
  • soustava 3 hrazd různých výšek slouží k provádění shybů, vznosů, výmyků a provádění různých druhů točů (toč vzad, toč jízdmo vpřed a vzad…)
6. SESTAVA RUČKOVÁNÍ A ŽEBŘIN
  • podobné jako u stanoviště č.3
7. BALANČNÍ CVIČEBNÍ PRVEK
  • jednobodově uložená výkyvná a otočná plošina, kdy pohyb plošiny je vyvolán působením intenzivnější síly. Zařízení je určeno jako balanční kruh pro kliky, vzpory atd.
8. PARAVÁNEK
  • soustava překážek určených k přelézání a zdolávání různými způsoby, např. přelézání žebříku, přelézání sítě, zdolávání celé délky zařízení bez dotyku země, ručkování, shyby a výmyky na hrazdě
9. PROTAHOVACÍ ZAŘÍZENÍ
  • soubor obsahuje 4 prvky různé výšky, které slouží jako opěrky pro ruce a nohy při různých protahovacích cvičeních
10. VLNOBITÍ
  • přechod nestabilní lávky s držením nebo bez držení
  • nácvik rovnováhy a stability na lávce s volně pohyblivými částmi
11. DVOJITÁ BRADLA
  • děti – ručkování ve svisu
  • dospělí – ručkování, kliky, přednosy a komíhání ve vzporu
12. PŘEDKOPÁVÁNÍ
  • zařízení pro posilování břišních svalů s využitím váhy vlastního těla
  • předloktí jsou položena na opěradlech „židle“, rukama se držíme za trny – opakovaně přednožujeme nebo výdrž v přednožení
13. HOROLEZEC KRUHOVÝ
  • žebřík, lanová síť a bariéra s otvory pro ruce a nohy slouží pro zdolávání překážek ve vertikální poloze, určeno především pro děti
14. SCHODY
  • výstupy a sestupy, dřepy, podřepy, výdrže v podřepu, výskoky a seskoky odrazem snožmo, kliky s oporem rukou na nejnižších schůdcích, přenášení váhy v kliku střídavě z jedné ruky na druhou, kliky za tělem s oporem rukou o nejvyšší stupeň schodů

Mapa