TURISTICKÉ ATRAKTIVITY | INFORMAČNÍ CENTRUM OBCE MODRAVA

Czech • Deutsch • English
TURISTICKÉ ATRAKTIVITY
Infocentrum • AktuálněVýlety

Připojená infocentra

Český systém kvality služeb

ATIC

Turistické atraktivity

Modravsko patří k nejnavštěvovanějším částem Národního parku Šumava. Samotná Modrava i Filipova Huť jsou svou roztroušenou zástavbou ojedinělými zástupci typických horských sídel a stávají se tak díky své centrální poloze jedním z mála nástupních míst do Národního parku Šumava, které dokáže uspokojit i toho nejnáročnějšího turistického návštěvníka toužícím jak po pěších tak i po cyklistických výletech.

Stávající turistické trasy směrem na Březník, Prameny Vltavy, Horskou Kvildu, Povydří, Tříjezerní slať a Poledník umožňují vnímání krásy horských údolí ozvučených šuměním místních vodních toků, vrcholové cesty pak rozhledy na šumavské horstvo až po skalnatý alpský masiv s charakteristickými ledovcovými štíty. Ojedinělou nabídkou je naučná stezka lesním porostem ve kterém došlo vlivem lýkožrouta smrkového k odumření vysokého stromového patra. Tato část lesa je ponechána přírodním procesům.

Modrava a Filipova Huť jsou již nyní schopny uspokojit dostatečné množství návštěvníků toužících po kvalitních službách. Je sice pravdou, že z historických osídlení nalezne pečlivý turista zbytky rozvalin zarostlých bujnou vegetací popřípadě hlubokým lesním hvozdem. Z více než dvou tisíc obyvatel zde v současnosti žije několik desítek usedlíků. Co však zůstává stejné, to jsou okolní přírodní krásy. Stávající vedení Správy Národního parku Šumava si uvědomuje důležitost environmentální výchovy návštěvníků Šumavy a do budoucna budou pro návštěvníky připraveny nové, zejména pěší stezky včetně průvodcovských tras.

Kudy do Modravy?

Modrava je poslední výspou Plzeňského kraje na samých vrcholcích Šumavy. Z kterékoliv strany ať od Sušice či od Vimperka se silnice klikatí až k nejvýše položenému sídlu v České republice do Filipovy Hutě, která je součástí obce Modrava. Modrava leží rovněž na půli cesty mezi hraničními přechody Železná Ruda – Alžbětín a Strážný.

Pravidelné autobusové spojení do Modravy je možné ze Sušice.
O víkendech a o prázdninách jezdí do Modravy pravidelný autobusový spoj z Prahy.
V letních měsících je ze strany Národního parku Šumava zajištěna pravidelná autobusová doprava, který spojuje místa, kudy nejsou autobusové spoje zajišťovány.

Odkazy na výše uvedené jízdní řády naleznete zde ...

Národní park Šumava

20. března 1991 byl usnesením vlády České republiky č. 163 zřízen k zajištění ochrany přírody a krajiny na Šumavě Národní park Šumava.

Z mezinárodního hlediska je území národního parku biosférickou rezervací UNESCO. Správní území obce obsahuje nejrozsáhlejší zvláště chráněné území Modravské slatě o rozloze 3 615 hektarů. Z hlediska ochrany se jedná o přírodovědecky a vodohospodářsky nejhodnotnější krajinný celek mezinárodně ochraňovaný tzv. Ramsarskou smlouvou.

Přírodní zajímavostí je rovněž skutečnost, že správní území Modravy je nejvýše položeným celkem vysokohorského lesa ve střední Evropě.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: INFORMAČNÍ CENTRUM OBCE MODRAVA | Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ | Grafický návrh: Studio Najbrt
Nahoru Nahoru
TOPlist