Aktuálně   Nabízíme   Horšovskotýnsko   Akce   Region   Info in DE   Info in GB   

REGIONÁLNÍ
INFORMAČNÍ
CENTRUM
5. května 50
346 01 Horšovský Týn

tel.: 379 415 151

E-mail:
info@mkzht.cz

Oficiální stránky
www.horsovskytyn.cz

Oficiální stránky:
www.mkzht.cz

Oficiální stránky
města:

www.horsovskytyn.cz

PŘIPOJENÁ
INFOCENTRAInformační server ŠumavaNet.CZ

Oficiální stránky města: www.mkzht.cz


HORŠOVSKOTÝNSKO:

Město Horšovský Týn leží na hlavní silnici I/26 mezi Plzní a hraničním přechodem Folmava a v minulosti zde vedla zemská stezka z Prahy do Řezna. Městem protéká řeka Radbuza. 
Pro svou celkovou zachovalost a množství významných památek byl Horšovský Týn v roce 1953 vyhlášen městskou památkovou rezervací.
Dominantou je bezesporu Státní hrad a zámek, který právem patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám západních Čech. K zámku patří přírodně krajinářský park o rozloze 40 ha. /viz níže/

S městem je spojena řada historických osobností, mimo jiné slavný astronom J. J. Littrow, Jan Milíč z Kroměříže, Josef Dobrovský, básník Ján Sylván, Pauline Bäuml roz. von Seydel aj.

Historické město tvoří kostel sv. Petra a Pavla s vyhlídkovou věží, budova radnice a řada měšťanských domů. Cennou stavební památkou vrcholné gotiky, která stojí mimo vlastní jádro města, je kostel sv. Apolináře na Husově náměstí. Panorama města uzavírá rozsáhlý komplex kapucínského kláštera, stavěného v letech 1650-1654.
Významnou památkou je také pozdně gotický poutní kostel sv. Anny s hrobkou posledních majitelů zámku - Trauttmansdorffů.

V letech 1949 - 1960 byl Horšovský Týn samostatným okresem. Poté byl sloučen s okresem Domažlice. Od roku 2003 se stalo Město Horšovský Týn pověřenou obcí s rozšířenou působností.
Horšovský Týn o rozloze 6 767 hektarů čítá cca 5 000 obyvatel.

Hrad a zámek Horšovský Týn
Dominanta města, která právem patří k architektonickým památkám západních Čech.

Veřejnosti je přístupný v 5ti prohlídkových okruzích:

  1. Hrad – unikátní raně gotická kaple, zařízené renesanční bydlení, zbrojnice.
  2. Zámek – zámecké bydlení od 16. do poč. 20. stol., taneční sál, knihovna, obrazová galerie českých panovníků.
  3. Kuchyně – stálá výstava  histor. osvětl. těles, nádobí, os. a cest. potřeb, porcelánu, hraček aj. - v letošním roce opět po několika letech zpřístupněna veřejnosti, pouze v červenci a srpnu 2015
  4. Purkrabství – společná expozice Městského muzea H. Týn a St. zámku – jízdárna, ochozová chodba, histor. interiéry purkrabského paláce, černá kuchyně aj.
  5. Mitsuko - výstava z pozůstalostí hraběnky Mitsuko Coudenhove-Kalergi, japonské rodačky 

    Zámecký park – přírodně krajinářský park o rozloze 40 ha.

* V roce 2001 byla slavnostně otevřena CYKLOTRASA PŘÁTELSTVÍ vedoucí z Horšovského Týna na hraniční přechod (pouze pěší, lyže) Švarcava a dále do německého města Nabburg (zde má H. Týn partnerské informační centrum). Kilometráž trasy je cca 100 km a cyklotrasa je známá pod číslem 2141.
 
* Zajímavostí v Horšovském Týně je chov pštrosů. Chová se zde pštros africký i australský.

*V roce 2010 byla slavnostně otevřena ROZHLEDNA NA ŠIBENIČNÍM VRCHU (459 m. n. m). Rozhlednu představuje dřevěná hranolová věž vysoká 21,5 metru. Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 metrů a návštěvník se na ni dostane po 65 schodech. Vrchol rozhledny tvoří koruna s latinským křížem připomínající bývalou kaply Panny Marie Lurdské, která zde stávala. Rozhledna poskytuje dokonalý výhled na Horšovský Týn a jeho nejbližší okolí, na celé pásmo Šumavy a Českého lesa. Je celoročně volně přístupná veřejnosti. K rozhledně vede z náměstí Horšovského Týna Naučná stezka ROZHLEDNA NA ŠIBENIČNÍM VRCHU Na stezce je umístěno 6 informačních tabulí: „Historický vodovod“, „Lurdská tradice“, „Pivovarnictví“, „Přírodní zajímavosti“, „Studánka“ a „Šibeniční vrch“. Stezka je dlouhá cca 2,5 km a výchozím bodem je informační centrum na náměstí v Horšovském Týně. Na rozhledně se nachází také expozice muzea Horšovskotýnska, kterou tvoří informační tabule: „Kapličky v okolí H. Týna“, „Kříže a boží muka“, „Selské usedlosti“, „Mlýny“ a „Poutě“. Kilometráž: 2,5 km. Obtížnost: střední

*NAUČNÁ STEZKA KRÁLOVSKÁ ROKLENaučná stezka Lesů České republiky propojuje město Horšovský Týn s místními lesy. Jedná se o trasu vedenou po cestách v zámeckém parku v Horšovském Týně a přilehlém lesním komplexu Hubený. Název vybudované stezky má skutečně historické jádro. Anglický král Edward VII. v letech 1904 – 1908 navštívil čtyřikrát Horšovský Týn jako návštěva knížete Karla Jana Trauttmansdorffa a zúčastnil se zde loveckých akcí – honů. O tom pojednává jedna z informačních tabulí, která je umístěna v altánu pro odpočinek návštěvníků lesa a turistů. Na celkem pěti zastaveních s informačními tabulemi a fotografiemi stezka veřejnost a turisty informuje nejen o historii hradu a zámku, ale také o historii zajímavých staveb zámeckého parku: „vdovský dům“, vyhlídková věž, loretánská kaple). Návštěvníci stezky se seznámí i s popisem vzniku a úprav zámeckého parku nebo se způsoby současného lesního hospodaření. Kilometráž: 4 km. Obtížnost: lehká až střední

*NAUČNÁ STEZKA OBORA HORŠOVV oboře Horšov, nedaleko Horšovského Týna, vás při vstupu do areálu školního statku zaujme první tabule naučné stezky vzniklé v rámci projektu „Škola pro praktický život“. Díky úsilí týmu učitelů a žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horšovský Týn se můžete poučit o historii, fauně, flóře a ochraně přírody v krásném přírodním prostředí. Na trase je umístěno pět informačních tabulí. Stezka slouží nejen veřejnosti, ale je využívána i při výuce předmětů. Jedním ze zastavení je letohrádek Annaburg, ojedinělá stavba, kterou nechal postavit ve druhé třetině 18. století hrabě František Norbert Trauttmansdorff na umělém ostrůvku, s pevninou spojený pouze úzkou cestou, malý osmiboký gloriet v rokokovém stylu, krytý mansardovou střechou a lucernou. Sloužil jako odpočinkové zařízení vrchnosti při návštěvě obory. Asi hodinovou nenáročnou stezku je možné projet i na kole.Kilometráž: 5 km. Obtížnost: lehká

* Zajímavostí je také PŘÍRODNÍ PARK A NAUČNÁ STEZKA SEDMIHOŘÍ. Pozoruhodný přírodní celek charakterizovaný vrchy je poset žulovými balvany a porostlý hlubokými borovými lesy.
Jméno získalo Sedmihoří po sedmi nejvýraznějších kopcích. Nejvýznamnější je trasa naučné stezky vedoucí z Miřkova. Žulové kameny byly v minulosti zpracovávány na kameníky, kteří se opracovávali na schody, protály, sloupky božích muk. Při hlavní cestě z Miřkova do Darmyšle, která komplex Sedmihoří dělí na dvě části, spatříme těsně u cesty balvan zvaný „U Ručiček“. Na kameni jsou skutečně vytesány dvě proti sobě napřažené ruce a pod nimi vyryto „Willkommen“ s letopočtem 1766. U kamene se stýkají hranice domažlického a tachovského okresu. Milovníky pravěkých legend osloví kamenné mísy, které se v hojném počtu vyskytují na balvanech a skalách. 
Stezka byla znovuzrekonsturována v roce 2004. V sprnu pak byla otevřena. Rekonstrukci naučné stezky uskutečnil podnik Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Horšovský Týn.
Celkem na 12 zastaveních /vysvětlujících tabulí/ se dozvíte vše o naučné stezce /o historii, přírodě, vegetaci, osídlení, rybníkách, zvířeně aj./.
Stezka je dlouhá 10 km. Na její projití je třeba přibližně 4 - 5 hodin.

* Ve Staňkově (cca 14 km od H. Týna, směrem na Plzeň) začíná naučná stezka Po stopách Jiráskovy Lucerny, která směřuje na Vrch Mastník, hrádek Lacembok, přes Krchlebský les do Hlohové a přes hlohovskou tůň do Osvračína.
Nedaleko Staňkova /cca 2 km/ se nachází ves Puclice. Zde můžete spatřit nově zrekonstuovanou tvrz. Přístupná vždy o hlavních prázdninách.

* Letiště - Aeroklub Staňkov pořádá vždy o víkendech /květen – říjen/ vyhlídkové lety.

* Čečovice (směr Staňkov)
Jedna z  nejvýznamnějších a nejpozoruhodnějších gotických staveb domažlického regionu.  Bývá označována  za záhadu české venkovské architektury 14. století. Architektura  a zejména kamenická výzdoba vnějšího pláště i interiéru  kostelíka v celkém  nevýznamné vsi je totiž ztvárněna podobně,  jako architektura velkých katedrál. V  interiéru se dochovaly  původní gotické omítky s bohatou lineární kresbou a dvě  vrstvy  renesančních maleb.
Dosavadní datování vzniku kostela kolísá v rozmezí  let 1330  - 1410. Archiktektura kostela vykazuje řadu shodných  prvků s katedrálou v Řezně  (Regensburg) a s kostelem sv. Jana  Křtitele v Nabburgu (okres Schwandorf).  Všechny tři kostely  jsou pravděpodobně dílem jedné stavební huti, ovlivněné  architekturou  francouzských katedrál. Protože stavební vývoj v Čechách  se v té  době ubíral jinudy, lze tím vysvětlit ojedinělost  a snad dokonce výstřednost  této stavby v kontextu domácí  architektury 1. pol. 14. století. Kostel se stal  národní kulturní  památkou.


Výlety do okolí:

Domažlice
* Galerie Bratří Špilarů
* Muzeum Jindřicha Jindřicha
* Arciděkanský kostel se šikmou věží
* Chodský hrad
* Muzeum Chodska

Újezd u Domažlic
* Pamětní síň Jana Sladkého Koziny

Klenčí pod Čerchovem
* Muzeum Jindřicha Šimona Baara
* Výhledy - pomník J. Š. Baara
* Čerchov – nejvyšší vrchol Českého lesa (1042 m n. m.) + Kurzova věž

Postřekov
* Hasičské muzeum

Koloveč
* Muzeum techniky, keramiky a řemesel

Kdyně
* Židovská synagoga
* Rozhledna Koráb
* Zřícenina hradu Rýzmberk s vyhlídkovou věží

Poběžovice
* Zámek /probíhá obnova zámku a jeho rekonstrukce/.
* Židovský hřbitov

Bělá nad Radbuzou
* barokní kamenný most z let 1703 - 1723


Značené cykloturistické trasy v Českém lese

1.
Furth im Wald - Daberg - Schachten - Neuign - Všeruby přechod - Hájek - Všerubský průsmyk - Starec - Kout na Šumavě - Mrákov - Smolov - Domažlice¨¨

2.
Všeruby - Maxov - Spálenec - Spáleneček - Domažlický průsmyk - Myší vrch - Ovčí vrch

3.
Domažlice - Stráž - Nevolice - Pelechy - St. Huť - Domažlický průsmyk - Myší vrch - Ovčí vrch - Hochstrasse - Furth im Wald

4.
Lísková - Höll - údolí Nemanického potoka - Závist - Rybník - Mostek - Pleš - přechod do SRN

5.
Železná - Valdorf  (zaniklá ves) - Karlova Huť (zaniklá ves) - Pleš - Freidrichshäng

Cyklotrasa Přátelství
Horšovský Týn - Mašovice - Meclov - Otov - Vlkanov - Šitboř - Poběžovice - Šibanov - Šidlákov - Rybník - Švarcava - Nabburg (SRN)

Cyklistické trasy kolem česko-bavorské hranice

1. Pohraniční trasa
Rybník - Nemanice - Höll - Biberbach - Treffelstein - Tiefenbach - Stadlern - Weiding - Schönsee - Pleš - Smolov

2. Plešská trasa
Rybník - Švarcava - Stadlern - Weiding - Schönsee - Pleš - Smolov

3. Čerchovská trasa
Waldmünchen - Untergrafenried - Nemanice - Höll

4. Pašerácká trasa
Waldmünchen - Untergrafenried - Capartice - Čerchov

5. Pivoňská trasa
Rybník - Poběžovice - Pivnoň

6. Malá trasa
Rybník - Švarcava