HRÁDEK A OKOLÍ : OBEC HRÁDEK MÁ SVŮJ VLASTNÍ PRAPOR I ZNAK

Obec Hrádek má svůj vlastní prapor i znak

Obec Hrádek má svůj vlastní prapor i znak.

Hlavním symbolem znaku je hrádek, což symbolizuje název naší obce, který vznikl podle původního hrádku, který strážil brod přes Ostružnou. Nad ním je zobrazen rošt, který je atributem svatého Vavřince, kterému je zasvěcen náš kostel na Zdouni. Pod hrádkem je karafa svaté Valpurgy, které je zasvěcena zámecká kaple.

Oba slavnostní symboly byly obci předány předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou 17. dubna 2012.

Požehnání praporu a znaku se konalo v průběhu mše svaté na Zdouni dne 16.září 2012. Hlavním celebrantem byl generální vikář Českobudějovické diecéze Adolf Pintíř, dalšími P.Václav Hess, ze Sušice a P.Jan Wirth, zbynický farář . Poté průvod za hudebního doprovodu Solovačky vyrazil na zámek v Hrádku. Prapor nesl pan Lísa ze Sboru dobrovolných hasičů z Hrádku.

Na zámku promluvili zástupci obce, zámku a další významní hosté. Posvěcena byla také nová křížová cesta s patnácti zastaveními, kterou do zámecké kaple nainstaloval autor znaku Zdeněk Papeš.

Oficiální program byl zakončen vystoupením žáků Základní školy v Hrádku a Hrádeckého chrámového sboru. Poté si lidé mohli prohlédnout zámek, zámeckou kapli sv. Valpurgy, muzeum Františka Pravdy a nově zrekonstruovaný zámecký park s naučnou stezkou Františka Pravdy. K občerstvení zahrála a zazpívala kapela Solovačka. Na nedělní akci, která se konala za slunečného odpoledne se sešlo okolo 200 občanů, rodáků a přátel obce Hrádek.

V Hrádku 17.9.2012

Na fotografii před zámeckou kaplí můžete vidět vážené hosty a pořadatele celé akce, zleva: manželé Lejskovi, zámek Hrádek, P.Václav Hess ze Sušice, monsignore Adolf Pintíř z Českých Budějovic, P. Jan Wirth ze zbynické farnosti, senátorka Rippelová a starosta Hrádku  Josef Kutil.


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hrádek
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ