HRÁDEK A OKOLÍ : KRONIKA OBCE

Kronika obce

Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní
18/1920 Sb
Účelem pamětní knihy obecní jest zachovati místní dějiny pro poučení budoucích
136/1932 Sb.

 

Kronika obce Hrádek byla založena v roce 1929. Kroniku začal psát první kronikář řídící učitel Josef Kadlec. Byl zvolen do funkce 18.ledna 1929. Sepsal zpětně nejdůležitější události v obci od roku 1918 a pokračoval v ročních zápisech do roku 1939. Poté byl předčasně penzionován z důvodu tvorby nových pracovních míst pro státní zaměstnance o území odstoupeného Říší. V roce 1987 bylo v kronice pokračováno. Byla zpětně dopsána doba od posledního zápisu Josefa Kadlece do roku 1980. V té době byla kronikářkou paní Stanislava Saxlová, Hrádek 81 a její pomocnicí byla Dana Žitníková, Hrádek 180. Od roku 1997 byla kronikářkou paní Miluše Šmídová, Hrádek 165. Psala dál roční zápisy až do roku 2001. Od 1.3.2002 je kronikářem obce Čeněk Šebesta, Hrádek 95.

Prosíme všechny, kdo mají jakékoliv informace z minulosti obce a chtěli by je poskytnout aby se obrátili na kronikáře. Budeme Vám velmi vděčni, protože každým rokem ubývá pamětníků a byla by velká škoda, aby odkaz minulých generací byl zapomenut.

Kroniky ostatních částí obce Hrádek.

Tyto kroniky by měly být uloženy v archivu v Klatovech. Tam se však nachází pouze obecní kronika obce Zbynice. O ostatních kronikách máme jen nepodložené zprávy. Prosíme proto pamětníky, kteří v minulosti viděli přímo kroniky, nebo znají jejich osud, aby se kontaktovali s kronikářem. Věříme, že i dnes je možné tyto důležité dokumenty života v obci nalézt a čerpat z nich cenné zkušenosti.

KRONIKA OBCE :


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hrádek
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ