HRÁDEK A OKOLÍ : DALŠÍ PAMÁTKY V HRÁDKU

Další památky v Hrádku

Škola

Do roku 1885 se děti učily v nevyhovujících objektech, a to na několika místech v obci. V roce 1885 byla na pozemku velkostatku dokončena stavba obecní školy. Předtím sloužil pozemek jako jízdárna pro zámecké panstvo. Do nové školy, která měla pět tříd, chodily děti z Hrádku, Tedražic a Kašovic. V letech 1977-80 byla provedena generální oprava budovy základní školy a v září 1981 byla v akci „Z“ dokončena výstavba dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí. Současně s tím byla vybudována i školní jídelna a vyvařovna pro děti z mateřské i základní školy.

Pivovar

Zámecký pivovar, ve kterém se do 30. let tohoto století vařilo pivo, převzaly Západočeské pivovary Plzeň. V současné době objekt slouží jako sklad piva. V současnosti je objekt v soukromém vlastnictví.

Panský mlýn

K zajímavostem Hrádku nesporně patří Panský mlýn. Při dostatku vody dvě turbíny poháněly mlýn, kde se nejen mlelo obilí, ale byla zde i pila, jeden z největších katrů v širokém okolí. Bylo zde zaměstnáno mnoho lidí. O turbíny se staral pan Hlaváč. Při nedostatku vody nastupoval parní stroj, který v chodu udržoval strojník Ulrich. Při mlýnu byly zřízeny i sádky na ryby, kde místní obyvatelé mohli nejen o době Vánoc, ale i během roku si kupovat kapry. Díky mlýnu měla obec Hrádek elektrickou energii v domácnostech dávno před hromadným zaváděním elektrifikace okolních obcí. Posledními mlynáři byli pan Faic a pan Pikeš. Mlýn skončil svoji činnost v šedesátých letech, pila skončila v době zavádění elektrického proudu již v padesátých letech 20. století.

Most

Starý most se dvěma oblouky byl kdysi ozdobou a chloubou mostního stavitelství. Byl vybudován v době kolem roku 1560, v době, kdy se přestavoval i starý renesanční zámek. Jako renesanční památka byl zařazen do seznamu památkových objektů I. kategorie. Přes svou idylickou krásu most ustoupil potřebám nové doby. Most svou nedostatečnou průchodností při povodních býval příčinou záplav, sám byl poškozován od plovoucích ker a musel být často opravován. Ještě ve třicátých letech byl učiněn pokus o zvýšení průtoku tak, že na západní straně mostu byly vybudovány tunely – jeden kamenný a jeden z betonových skruží. Tunely ale byly začátkem německé okupace zasypány.

V roce 1967 se započalo v obci se stavbou nového mostu přes říčku Pstružnou na křižovatce do Sušice a Tedražic. Nový železobetonový most byl dokončen v roce 1968 a tím se výrazně zvýšila průjezdnost ve směru na Tedražice a Zbynice z obou směrů od Sušice i od Klatov. Na středním pilíři kamenného mostu stála od nepaměti socha svatého Jana Nepomuckého a naproti ní na druhé straně mostu také kříž. Po zrušení mostu byla socha umístěna na prostranství mezi novým mostem a domem čp. 43. Kříž se při budování nového mostu ztratil. Po pravé straně mostu stála dříve dřevěná trafika.


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hrádek
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ