HRÁDEK A OKOLÍ : II.SETKÁNÍ RODÁKŮ ZBYNIC A ČEJKOV

II.setkání rodáků Zbynic a Čejkov

15.7.2006 se konalo II.setkání rodáků obcí Zbynice a Čejkovy. V letošním roce sbor dobrovolných hasičů v Čejkovech oslavil 100 let od založení.

Celá akce byla zahájena mší ve zbynickém kostele. Po mši členové zbynického hasičského sboru položili posvěcený věnec k pomníku padlým v první světové válce ve Zbynicích proti kostelu, kapela zahrála českou státní hymnu. Poté vyrazil ze Zbynic do Čejkov průvod hasičů doprovázený kapelou Malá muzika Nauše Pepíka ze Sušice. S průvodem hasičů  šlo pěšky několik desítek rodáků z obou obcí.

V Čejkovech následovalo také položení věnce k pomníku u kapličky, kapela rovněž zahrála českou státní hymnu. Poté byl slavnostně odhalen pamětní kámen připomínající 100. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Čejkovech. Zástupci Hasičského záchranného systému a  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka (z Klatov) poděkovali členům výboru SDH Čejkovy za vykonanou práci a popřáli mnoho elánu do příštích let.

Byla také slavnostně otevřena výstava v budově hasičské zbrojnice v Čejkovech. Na výstavě si mohli zájemci prohlédnout cenné historické fotografie zapůjčené od občanů Zbynic a Čejkov, historické mapy a několik starých zemědělských nástrojů. Výstava byla otevřena od 10.00 do 12.00 a  od 14.00 do 16.00 hodin v sobotu a v neděli od 10.00 do 12.00 hodin.

 Průvod hasičů ve slavnostních uniformách se v doprovodu kapely odebral na čejkovské hřiště, kde pokračoval oficiální program setkání.

Na hřišti následovali projevy starosty obce Ing. Josefa Kutila, zástupců Hasičského záchranného systému a  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka z Klatov a jednatelky SDH Čejkovy paní Marie Dudové. Následovaly ukázky práce moderní hasičské techniky, nechyběla ani historická parní stříkačka. V 16.30 začalo estrádní vystoupení Pražských muzikantů Milana Bašty a konferenciéra Jožky Šmukaře. S touto kapelou si také zazpíval Miroslav Chodl z Čejkov. V podvečer zahrála k tanci a poslechu opět Malá muzika Nauše Pepíka ze Sušice. Zábava pokračovala až do pozdních nočních hodin.

Na setkání se prodávala kniha Milana Pokorného s názvem  Čejkovy a  Zbynice – Od nejstarších dob do současnosti vydaná obcí Hrádek (bylo vydáno 1000 ks), pohledy zbynického kostela a čejkovské kapličky s pamětním razítkem, také všichni zájemci obdrželi obrázek restaurované zbynické madony. Kniha se prodávala za 100,- Kč, pohledy po 5,- Kč a obrázek byl zdarma (tisk obrázku hradil Milan Pokorný ze Sušice).

Po celou dobu programu setkání bylo krásné počasí, teplota okolo 25-30 °C, nebe bez mráčku, i proto se na setkání dostavilo mnoho rodáků, jejich přátel a známých ze širokého okolí. V průvodu šlo také mnoho dobrovolných hasičů z okolních obcí. Přijeli také zástupci hasičů z Olomouce, kteří pomáhali v obci při povodních v roce 2002.

Na akci se podílelo mnoho sponzorů :

Obec Hrádek, KORAMEX Sušice, VOD Svatobor Hrádek,GIO STYLE PAP ,a.s. Sušice, H + B LOIBL Plzeň, KMG s.r.o. Draženov, Karel Kroupa , Čejkovy  č.25, Miroslava Lísová ,Hostinec „U Kůsů“, Zdeněk Lísa,Hrádek, Václav Matějovic, Kolinec, Miroslav Melka,Čejkovy č.24, František Ryba,Čejkovy č.76, Rymax Trade,s.r.o. Čejkovy 76, Zdeněk Soga ,Čejkovy, SPAK Sušice, Václav Šklebený, Školící středisko Sušice, Karel Ouředník, Ujčín, ZKD Sušice  - členský výbor Čejkovy, Hana Šebestová, Hrádek 95

Mnoho dalších lidí , kteří nejsou výše jmenováni pomohlo zdarma, ve svém volném čase k tomu, aby se celé setkání vydařilo. Jim patří poděkování za přípravu tohoto setkání. Mnozí jistě budou ještě dlouho vzpomínat na setkání s lidmi které neviděli mnohdy mnoho let a při jiné příležitosti  by se jen těžko setkali. Tato slavnost byla jistě i důstojnou oslavou 100. let SDH Čejkovy.

Čeněk Šebesta, kronikář obce Hrádek


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hrádek
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ