HRÁDEK A OKOLÍ : SPOLKY V OBCI


Spolky v obci

V současné době aktivně působí v Hrádku několik spolků. Jedním z nich jsou dobrovolní hasiči s dlouhou tradicí. Ti mají obdobné sbory také v ostatních částech obce.

Český červený kříž

V roce 1953 byla v obci založena organizace Červeného kříže. Zajišťuje zdravotnickou osvětu, přednáškovou činnost, humanitární akce a zdravotnické služby při různých příležitostech. V současné době má červený kříž 58 členů.

Tělovýchovná jednota

V roce 1928 byl v Hrádku založen oddíl kopané. Jeho prvním předsedou se stal pan Joza a oddíl měl 14 členů. Historie Tělovýchovné jednoty Svatobor se datuje do roku 1935, kdy obec Hrádek propůjčila tělovýchovné jednotě pozemek při řece Pstružné. Klub si hříště upravil a 24. července 1935 hřiště slavnostně otevřel. V říjnu 1937 byla založena "Tělovýchovná jednota Sokol", zatím jako pobočka sušické Jednoty sokolské. Pravidelná cvičení žactva a dorostu i členstva začala v listopadu téhož roku v sále hostince "Na vršku".

Prvním předsedou jednoty se stal pan Potužák. V osmdesátých letech bylo v areálu hřiště vybudováno ubytovací zařízení, které se dosud využívá. V současnosti se činnost tělovýchovné jednoty orientuje především na výchovu fotbalového dorostu, na sportovní akce pro mládež, k účasti na fotbalových soutěžích a k pořádání společenských a kulturních akcí.

Český zahrádkářský svaz

Vznikl na ustavující schůzi roku 1957. z dvanácti zakládajících členů byl předsedou zvolen pan Josef Brabec. Pokladníkem se stal pan Miloslav Lupíšek, který tuto funkci vykonával dlouhá léta. Činnost svazu je stejná od jeho založení až do současnosti. Zajišťuje především přednáškovou a vzdělávací činnost, každoročně pořádá ples, zdobí vánoční strom, který je umístěn u mostu, stará se o úpravu a údržbu obecní zeleně, organizuje sběr surovin. V současnosti má svaz 32 členů.

Sbor dobrovolných hasičů

Za vykonávání úřadu starosty Jakubem Heřmanem byl dne 21. 9. 1889 ustaven "Řád hasební" pro obec Hrádek. Tím byl dán signál pro založení sboru. Stalo se tak 25. října 1890, kdy byla svolána ustavující valná hromada. Prvním velitelem sboru se stal starosta obce Martin Kněz. Dle dochovaných záznamů se přihlásilo do spolku šest zakládajících členů, za přispívající členy 35 občanů a 38 občanů se přihlásilo za členy činné. Byl to čin velmi potřebný. Zatímco poslední velký požár v obci byl předtím v roce 1869, po založení sboru došlo zanedlouho k několika požárům - už v roce 1891 ve stodole mlynáře Bayera, v dubnu 1893 hořel les ve Zbynné, v říjnu 1863 v hospodářství místního školního dozorce Valdmana Píchy, který se rychle rozšiřoval, ale díky záchranným akcím se rozšířil jen na vedlejší hospodářství. Tehdy tu byly hasičské sbory i ze Sušice, z Hor Matky Boží, z Velhartic, z Kolince a také z Mokrosuk.

Od svého založení do dnešního dne se ve vedení sboru vystřídalo devět předsedů. Hlavní činností sboru je zásahová a preventivní požární činnost, pořádání společenských a kulturních akcí a účast na akcích pro obec. V letech 1960-79 se členové sboru podíleli více než 70% na dárcovství krve. V současnosti má sbor 41 členů.

Ochotnické divadlo

Divadlo má v Hrádku dlouhou tradici. Začínalo se už v 80. letech minulého století, kdy se hrávalo převážně v sallla terreně, která bývala v přízemí zámku a otevřena do zahrady. Divadelní hry se převážně nacvičovaly během zimního období a to jak pohádky pro děti, tak i hry pro dospělé. Na přelomu století tu sehrály řadu přestavení i školní děti. V roce 1913 hrály děti Pravdovu hru "Slepá babička" při příležitosti zasazení jeho pamětní desky a hrály ještě ve dvacátých letech. Koncem první republiky v Hrádku vznikl Ochotnický a vzdělávací spolek, v němž procovalo 15 dospělých občanů a 20 dorostenců. Spolek vedl František Faust s pomocí Anči Kutilové a Fanči Pražákové. Sehrál řadu činoher (Příklady táhnou, Paní Marjánka, Královna Dagmar, Zahučaly hory, Ferda šéfem, Ferda detektivem, Blázinec v prvním poschodí aj.) a dokonce i operet (např. Za loučenskou oborou, Okolo rybníka, Pod svatou horou). Hudbu zajišťovali Josef Vejslav a Štepán Berka. V letech 1949-1960 zde působil ochotnický divadelní soubor pod vedením pana Františka Krýsla, Jiřího Šnajdra a Arnošta Faice. V souboru účinkovali místní občané. Tento ochotnický spolek nastudoval např. Jak se Honza králem nestal, Tři zlí kmotři, Perníková chaloupka, Lumpáci a Vojnarka. Zřejmě poslední hra, která se hrála byla Mordová rokle. S nástupem televize zájem o účinkování v souboru ochabl a postupně činnost zcela zanikla.

Hašlerovci

V roce 1979 k 60. výročí založení Červeného kříže uspořádalo šest členů organizace kulturní program pro nejstarší občany Hrádku. Tato akce se stala impulsem k založení pěveckého souboru, v jehož repertoáru byly písničky Karla Hašlera a kuplety ze staré Prahy v dobových kostýmech. Soubor se začal nazývat "Hašlerovci" a jeho popularita se rozšířila po Klatovech, Nalžovských Horách, Dolanech, Kolinci, Železné Rudě, Velkých Hydčicích, Velkém Boru, ve Velharticích a dalších místech. "Hašlerovci", kterých bylo asi 20 členů, vystupovali s hudební skupinou (housle, baskytara, harmonika). Soubor vystupoval při příležitosti oslav MDŽ, při setkáních důchodců i v domovech důchodců. V roce 1980 nacvičil program v národních krojích. Protože amatérský soubor neměl oficiální schválení tehdejších orgánů, byl nucen svoji činnost ukončit v roce 1985.

Myslivecká sdružení

V obci působí dvě myslivecká sdružení

  • Myslivecké sdružení Čejkovy - myslivci z Hrádku, Tedražic, Zbynic, Čejkov
  • Myslivecké sdružení Čermná - myslivci z Čermné
Sdružení provádějí péči o zvěř v honitby a rovněž se podílejí na kulturním životě obce.
Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hrádek
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ