Stopy vryté do kamení

Nápisy, značky či letopisy vytesané do kamene a kamenné pomníky připomínají události nebo významnost jimi označeného místa. Jsou jich na Šumavě desítky, možná i stovky, a nejinak je tomu i v katastru Horní Vltavice. Nejznámější je asi Johnův kámen, pojmenovaný po zakladateli Boubínského pralesa. Stojí při cestě od Kubovy Huti na vrchol Boubína a vymezuje rozhraní tří polesí.

Ke stejnému účelu sloužil i kámen nazvaný Křížová smrč. To podle stromu s vyrytým křížem na památku nešťastné události, jež ukončila život mladého lapky.

Nejstarší připomínkou dějin Šumavy na katastru obce bude jistě kámen, který se nachází pod vrcholem Žlíbského sedla a pochází z posledních let existence Zlaté stezky. Jakýsi poutník či obchodník putující po její vimperské větvi zde zřejmě při odpočinku po namáhavém stoupání vyryl do kamene číslice označující rok 1692. Jen pár stovek metrů od něj najdete při cestě malý pomníček oslavující pětadvacáté výročí manžel­ského soužití knížecího páru.

Sluneční roh, Knížecí cesta, Princovo odpočívadlo, II dvou sedátek. To je jen malá ukázka kamenných památníků zašlých časů, na které můžete narazit při svých toulkách v okolí Horní Vltavice.