Kostel Panny Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuka, Horní Vltavice

Prvním zdejším svatostánkem byla kaple Panny Marie, postavená v roce 1714 na místě, kde se do té doby sloužila mše svatá pod širým nebem. Ta však již nemohla stačit. Její přestavbou začal vznikat v roce 1724 kostel. Základní kámen položil P. Matthies Schlapach, děkan z Prachatic, a 9. června toho roku vysvětil biskup Daniel Josef von Mayern oltář s ostatky mučedníků Valentina a Theodora. Kostel byl vysvěcen vod­ňanským děkanem Václavem Antonínem Vokounem v neděli před sv. Václavem, tedy 24. září 1724. Zároveň s přestavbou kostela byla péčí knížete vystavěna i fara a škola. Rok 1724 je i rokem prvního zápisu do hornovltavické matriky.

Po vysvěcení se však budovalo dál. Oltářní obraz patronů kostela sv. Jana z Nepomuka a Svaté rodiny, stejně jako obraz sv. Ducha nechal zhotovit Adam František Schwarzenberg od Pietra von Roye v letech 1724 a 1725. Varhanář Jiří Dvorský staví v roce 1727 za 150 zlatých pozitiv a o rok později je dokončena i věž kostela a osazena dvěma zvony. Kostel je dokončen a kaplanství povýšeno na farnost. V roce 1829 byla podlaha pokryta prkny. V letech 1833- 1841 byly zavedeny poplatky z každého místa v lavici a později i z účasti na bohoslužbě. Na pomocníka si místní farář musel počkat až do roku 1853, kdy pro velký počet farníků byla zřízena dotace na kaplana, jímž byl od 12. července toho roku Wenzel Bayer. Pomalu se začalo přemýšlet o dalším zvětšení kostela, ke kterému došlo v roce 1859. Pseudobarokní kazatelna pochází rovněž z doby rozšíření kostela. V té době byl ve dřevěné vížce kostela zavěšen třetí zvon (od roku 1770) a od roku 1842 čas ukazovaly věžní hodiny. Současný hodinový stroj pochází z roku 1914 a byl vyroben ve vídeňské dílně Richarda Liebinga. První, čeho si návštěvník našeho kostela všimne, je křišťálový lustr, který je připomínkou slavných dob lenorské sklárny. První křišťálový lustr daroval kostelu v roce 1862 majitel sklárny Kralik.

Ten se však po čtyřiceti letech zřítil a tak roku 1902 byl ve stejné dílně vyroben ten dnešní. Z lenorské sklárny pocházejí i oba okenní obrazy znázorňující evangelisty Jana a Matouše. Nezachovaly se ani původní varhany. Dnes se kostel pyšní nástrojem, který byl prohlášen za kulturní památku a je dílem tachovského varhanáře Gartnera z roku 1812.

I křížová cesta je druhá v pořadí. První pocházela z roku 1758. Novou, vyrobenou Josefem Bockem, později darovala dcera lenorského lesníka Klara Janowská.

Z FARNÍHO ARCHÍVU

  • Vltavický kostel byl svědkem mnoha zajímavých událostí. V roce 1957 zde byli církevně oddáni Vladimír Ráž a Alena Vránová, hlavní hrdino­vé klasické filmové pohádky Pyšná princezna.
  • Ve zdejším kostele svého času ministrovali Martin a Petr Štěpánkovi, synové národního umělce Zdeňka Štěpánka.
  • Vltavický kostel, stejně jako jiné kostely, byl a je svědkem zrození i smrti, lásky, štěstí i utrpení, zoufalství i víry. K těm méně slavným událostem poslední doby patří skutečnost, že v devadesátých letech byl dvakrát vykraden.

Text : Obecní úřad Horní Vltavice