Základní škola a Mateřské škola Horní Vltavice

Zřizovatel: Obec Horní Vltavice Adresa školy: 384 91 Horní Vltavice 19

Zařazení do sítě škol: 12.3. 1996

Identifikační číslo zařízení: 107721911

Ředitel: Mgr. Karel Hrůša

Tel.:

Počet žáků – školní rok 2001/2002: 27

Kapacita: 40 žáků

Vzdělávací program: Základní škola č.j. 16847/96-2 Organizace školy: I. třída (1.,2. ročník) – 16 žáků II. třída (3.,4.,5. ročník) – 11 žáků

Kromě výuky zajišťuje škola akce přímo související se vzdělávací a výchovnou praxí, jako např. plavecký výcvik, exkurze, divadelní představení, besedy, výlety. V době mimo vyučování se žáci připravují na soutěže a veřejná vystoupení v obci. Koncepce školy: - vztah žáků k obci, poznávání regionu - péče o žáky s vývojovými poruchami učení a s vadami řeči (kroužek reedukace čtení a logopedická cvičení) - naplňování volného času žáků (kroužky: dramatický, dovedné ruce, hudebně pohybový, práce na počítači, tělovýchovný) - plnění úkolů minimálního preventivního programu - impersonální vztahy ve škole, ve třídě – vytváření příznivé atmosféry mezi pracovníky, učiteli a žáky navzájem, stanovení pravidel - rozvoj čtenářství - prohlubování spolupráce mezi: ZŠ a rodinou ZŠ a obcí ZŠ a mateřskou školou ZŠ a ZŠ T.G. Masaryka ve Vimperku - další vzdělávání pedagogických pracovníků - zlepšování estetického vzhledu školy a okolí - doplňování vybavení školy pro výuku Od 6. třídy žáci dojíždějí do ZŠ T.G. Masaryka ve Vimperku. Základní škola v obci se podílí na kulturních akcích jako je Den matek, setkání důchodců, vánoční besídka pro děti, které mají připraveno divadelní, recitační a pěvecké vystoupení. ZŠ dobře reprezentuje a propaguje obec. Několikrát žáci ZŠ zvítězili v okresní pěvecké soutěži, dobře se umisťují i v recitačních soutěžích.

V loňském roce vyhrála ZŠ opět celostátní soutěž „Šumava ve školních lavicích“. ZŠ pravidelně pořádá „ČERTOVINY“ (všichni žáci i paní učitelky přijdou přestrojeni za čerty, anděly…6.l2.) Velikonoční svátky oslavují žáci barevnými dny , kdy celá škola přijde jeden den v modrém, druhý ve žlutém ….