HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: HORAŽĎOVICKÉ ZVONY

Czech • Deutsch • English

Horažďovické zvony

Zvon doprovází člověka v celé jeho historii a jeho posvěcením se z neživé hmoty stává nástroj posvátný. Ve středověku bylo zvonům přisuzováno 7 ctností: chválím Boha pravého, lid volám, duchovenstvo shromažďuji, zemřelé oplakávám, zkázu zaháním, svátek zkrášluji a zlé mocnosti svým hlasem zastrašuji. Technologie lití zvonů je v podstatě od středověku podnes stejná a každý z nich je neopakovatelným unikátem, dokládajícím kulturu, tradice, tvůrčí schopnosti a řemeslnou dovednost mistra zvonaře.
Ze svěcení zvonů v roce 1993

V Horažďovicích bývaly vždy zvony hned na několika místech: v kostelíku sv. Klimenta na Práchni, v hřbitovním kostele sv. Jana Křtitele, v klášterním kostele P. Marie, v kaplích na Loretě, sv. Michala na Předměstí, Povýšení sv. Kříže v Zámku, sv. Anny u léčivého pramene či v neposlední řadě na radnici, který svolával konšely k poradám.

První zmínka o zvonech v děkanském kostele sv. Petra a Pavla na náměstí je již z roku 1454. Tyto se roztavily při požáru v roce 1619, kromě dvou menších - Sanktusíka, zrekvírovaného na jaře roku 1917 a Umíráčku ( o něm viz dále). Po obnově věže zde byly (v letech 1634 - 1667) umístěny čtyři zvony vesměs z dílny českobudějovického Vojtěcha Arnolda se jmény Michael Archanděl, Petr, Jan a Kříž, jež zvonil poledne. Mimo zvon Michael Archanděl byly všechny tři roku 1917 také zrekvírovány.

Ze svěcení zvonu v roce 1997

V roce 1927 bylo z městského rozpočtu uvolněno 11000 Kč a spolu s penězi z veřejné sbírky a zvonem Michaelem, který byl poškozený a tudíž dán na protiúčet bylo za tyto prostředky pořízeno u firmy Rudolfa Pernera z Českých Budějovic pět zvonů nových a to : sv. Vojtěch, Panna Marie, sv. Jan Nepomucký, sv. Václav a Sanktusík. Měly enharmonické ladění Es1 - G1 - B1 - C2 - Es3 a hmotnost v rozmezí do 23,5 od 1560 kg. V roce 1942 bylo všech těchto pět velkých zvonů zrekvírováno, zůstal jen Umíráček , který byl díky svému stáří zařazen mezi historické zvony a ponechán.

Ze svěcení zvonu v roce 2000

 Dne 25.9. 1993 byly po 51 letech p. Msgr. Dvořákem vysvěceny a umístěny na věž kostela nové zvony od zvonařské firmy Manoušek - Zbraslav, pořízené za peníze ze sbírky občanů a zasvěcené sv. Václavovi (na počest obnovení čs. státu v roce 1993 a jako patron čs. země) a sv. Vojtěchu ( k oslavě výročí 700 povýšení Horažďovic na město, neboť je patronem Prácheňského kraje, a současně blížícího se milénia Vojtěchovy mučednické smrti), spolu s restaurovaným nejstarším horažďovickým Umíráčkem z konce 15. století, ulitým mistrem Václavem z Vodňan, jak dokládá nápis na něm.

       Další zvon, věnovaný Msgr. Karlem Fořtem, čestným občanem města Horažďovic, je zasvěcený sv. Gorazdovi, jednomu z patronů našeho města (vedle sv. Jana Křtitele), a do kostela byl umístěn a vysvěcen biskupem Msgr. Antonínem Liškou 26.7.1997. Váží 500 kg a v prosinci roku 2000 byl vyzdvižen společně se zvonem Petr a Pavel vážícím 980kg. Spolu s nimi bude sestava Horažďovických zvonů kompletní v enharmonickém ladění F1 - Gis1 - H1 - D2. Poprvé se rozezněl o půlnoci z 31.12.2000 na 1.1.2001. Opět budou "svátek zkrášlovat a zlé mocnosti svým hlasem zastrašovat.

Text: Simona Sládková, Horažďovice