HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Czech • Deutsch • English

Důležitá telefonní čísla

Městský úřad 371 430 521
Městská knihovna 371 430 591 - 594
Městská policie 371 430 539

724 333 630
  
Městské muzeum 371 430 630
Policie ČR 974 334 722
MěÚ Horažďovice, Správa bytů       
371 430 570
  
Kulturní dům 608 212 210
  
Hasiči 150
SOS 112
Záchranná služba 155
Policie

 158

  
Turistické informační centrum 

 371 430 634

Regionální informační centrum Prácheňska 376 511 999
Aquapark 371 430 610
Nádraží ČD Horažďovice 972 523 502
(výpravčí)
Nádraží ČD Předměstí 972 523 512
Pošta Horažďovice 376 326 612
ČSAD - informace 376 524 541
(provoz Sušice) 376 524 639
  
Poruchy - plyn 1239

Voda - Čevak 800 120 112

844 844 870

376 523 321
Topení - Bytservis Sušice 603 838 401
Veřejné osvětlení, městský
rozhlas 602 491 905
Václav Burda - Elektroslužby 376 511 501
Čez
Elektřina 800 850 860