HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: ZELENÝ OKRUH: HORAŽĎOVICE – OSTROV – V. HYDČICE – PRÁCHEŇ – HORAŽĎOVICE (CCA 11 KM)

Czech • Deutsch • English

Zelený okruh: Horažďovice – Ostrov – V. Hydčice – Prácheň – Horažďovice (cca 11 km)

Výchozí bod je turistický rozcestník na okraji parku na náměstí. Podle zelených psaníček se jde do zámku, poté vlevo přes mlýnskou stoku na Zářečí. Po sto metrech vpravo Panskou zahradou a opět přes mlýnský náhon na Ostrov – anglický park – a pravou cestou proti proudu vody na špičku ostrova k jezu. Dále podél dříve zlatonosné a perlorodé řeky Otavy po jejím levém břehu kolem chat do Malých Hydčic. Zde se projde hospodářskou usedlostí a poté vlevo po lávce přes potok po silnicích opět na cestu, kolem rybníčka k mostu. Zde přejdeme a mezi staveními ve Velkých Hydčicích okolo hospody ke kapličce, kde se napojí okruh na zelenou turisticky značenou trasu, po ní po silnici asi 1 km k odbočce, vlevo a dále přes Prácheň pokračovat stále po označené cestě do Horažďovic.