HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: KAŽDOROČNĚ POŘÁDANÉ AKCE, KTERÉ NEPŘEHLÉDNĚTE ...

Czech • Deutsch • English

Každoročně pořádané akce, které nepřehlédněte ...

Květnové oslavy

Ukázka vojenské bitvy na náměstí, připomínka osvobození města.

Slavnosti Kaše

Poslední víkend v červnu se v Horažďovicích konají slavnosti Kaše. Proč zrovna Kaše? /„ 4. 7. 1307 zemřel při obléhání Horažďovic Rudolf Habsburský přezdívaný pro svou střídmost v jídle (v tehdejších dobách u panovníků opravdu nezvyklou) „král Kaše“, vévoda rakouský v letech 1298 – 1306 a český král v letech 1306 – 07. Horažďovice, jejichž majiteli byli v té době Bavorové ze Strakonic - jeden z nejpřednějších českých šlechtických rodů 13. století, se odmítly podrobit jeho královskému majestátu. Byla to tehdy situace vskutku nevídaná – jednalo se o boj mezi panovníkem a šlechtici. Zajímavostí je, že po ročním odolávání se Horažďovice vzdaly již zesnulému králi, který zemřel na úplavici.) Slavnost doprovází bohatý kulturní program, řemeslné trhy, historické skupiny, kašová bitva, vyhlášení nejlepší kaše a krále kaše (největšího jedlíka).

Jmeniny města

Pořádají se každým rokem, slavnosti založení města Horažďovice, bohatý kulturní program.

Pouť

Pouťové atrakce na Tržišti, pouťová zábava

Den pro dětskou knihu

Pořádá se každoročně, autorská čtení z knížek, prodej knížek, soutěže, představení loutkových divadel, dražba výrobků pro dětský domov, dětské stánky pro výrobu dekorací, bohatý kulturní program

Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla

Pořádá se každým rokem, soutěží divadelní spolky ze západních Čech o hlavní cenu Horažďovickou perlu a o doporučení na národní přehlídku.

Zámecké léto

Směs vážné a komorní hudby v prostorách zámku.

Horažďovická padesátka

Trasy po okolí v pěti délkách 100, 50, 25, 15 a 7 km pro pěší i cyklisty, tradice - v roce 2009 bude již 44. ročník, organizačně zajištěno.