HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: SOUČASNOST HORAŽĎOVIC

Czech • Deutsch • English

Současnost Horažďovic

V současné době jsou Horažďovice třetím největším městem okresu Klatovy. Leží na levém břehu řeky Otavy v nadmořské výšce 427 m. Součástí města jsou také - Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Svaté Pole, Třebomyslice, Veřechov. Horažďovice jsou městem s rozšířenou působností se správním obvodem dvaceti obcí.


Městem prochází železniční trať Horažďovice předměstí - Klatovy - Domažlice a trať Plzeň - České Budějovice.

V zámku má své sídlo Městské muzeum, Městská knihovna a Dům dětí a mládeže. Od roku 1991 je zpřístupněna část zámku v níž se nalézá reprezentační sál a zámecká kaple a prohlídkový okruh se každým rokem prodlužuje o další zrekonstruované prostory. V chodbě k věži je instalována výstava nábytku ze sbírek muzea. Dvě patra této věže slouží k výstavním účelům.

Péče o zdraví a seniory je zajišťována nemocnicí s rehabilitačním centrem, vybudováním městského zdravotnického zařízení a dvou moderních domů s pečovatelskou službou. První byl postaven v roce 1995 dle projektu Ing. Arch. J. Stříleckého, druhý (dle návrhu prof. Aleny Šrámkové) byl dokončen v roce 2003 a byl oceněn v architektonické soutěži „ Nový domov“ cenou Grand Prix. Další ocenění, tentokrát za novou stavbu v historickém prostředí, získal víceúčelový objekt na Husově náměstí od Ing. Arch. Josefa Pleskota.


Ve městě jsou dvě mateřské a dvě základní školy. V areálu kláštera se nachází základní umělecká škola a střední škola.

Horažďovice se mimo jiné vyznačují pestrostí kulturního života. Kulturní středisko provozuje kulturní dům a kino, každoročně pořádá Západočeskou přehlídku amatérského divadla a mnoho jiných akcí. V městském muzeu se konají četné přednášky a koncerty. Ve městě je široké zastoupení pěveckých spolků jako např. Pěvecký spolek Prácheň, Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů, pošumavská dechová hudba Otavanka, dětské sbory Poupata a Kvítek při ZŠ Komenského, dětský sbor Duháček při Křesťanské mateřské škole. Dlouhou tradici má TYJÁTR - ochotnický divadelní soubor a loutkové divadlo, Spolek rodáků a příznivců Horažďovic.

Také o sportovní vyžití je zde postaráno. Každým rokem se koná mezinárodní mistrovství v motokrosu, turistický pochod Horažďovická padesátka, druhý nejstarší v republice a EPLcond Rally AGROPA. Ve sportovním areálu Na Lipkách se nacházejí nejen tenisové kurty, vodácké tábořiště, dětské hřiště, skateboardová plocha a fotbalové hřistě, ale i celý komplex krytého plaveckého bazénu s možností mnoha aktivit, který je navštěvován nejen obyvateli Horažďovic, ale i návštěvníky z širokého okolí.
Nově bylo otevřeno Víceúčelové hřiště "Na Vápence" s umělým povrchem, které je možné využívat pro míčové hry jako je tenis, volejbal,
nohejbal, házená a další. Hřiště bylo spolufinancováno z rozpočtu Plzeňského kraje.

  

Ideální možnost pro turistiku poskytují jak turistické okruhy lemující okolí Horažďovic, tak turistické a cykloturistické trasy vedoucí od Sušice směrem na Strakonice a Blatnou. Velice oblíbeným cílem mnoha lidí, kteří do Pošumaví zavítají, je řeka Otava. Vzniká na Šumavě soutokem řek Vydry a Křemelné a po 113 kilometrech se pod hradem Zvíkovem vlévá do Vltavy. Před několika lety vznikl mezi čtyřmi pošumavskými městy (Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek) projekt „Otavská plavba“, jenž si vzal za cíl propagaci celého regionu Pootaví. Také díky tomuto projektu je vodácká turistika důležitou součástí cestovního ruchu v Horažďovicích.

Město vydává měsíčně své noviny pod názvem Horažďovický obzor a navazuje tak - jako v mnohém jiném - na dřívější tradice.

V roce 1998 byl dokončen informačně orientační systém a neustále se rozšiřuje.

Informační centra najdete: na Mírovém náměstí 15, Regionální informační centrum Prácheňska
                                           na Mírovém náměstí 11, v městském muzeu (prostory galerie)