HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: ATRAKTIVITY HORAŽĎOVIC

Czech • Deutsch • English

Atraktivity Horažďovic

 

Pohlednice z počátku 20. století.


Vlevo knížecí hájovna na polokruhovém půdorysu, vpravo výstavní pavilon z Krajinské výstavy z roku 1894.

Kolorovaná pohlednice z konce 19. století.

 

Vlevo pohled na Otavu s jezem „Prácheň“, vpravo knížecí hájovna s výstavním pavilonem.  

Zámek Horažďovice

Zámek stojí na místě gotické městské tvrze ze 13. stol. Postupnými přestavbami vznikl rozsáhlý komplex s dochovanými renesančními prvky (fresky, sgrafita, arkády). Dnešní raně barokní podobu získal na konci 17. stol. V zámku se nachází muzeum, galerie, informační centrum, knihovna a dům dětí a mládeže.

Městské muzeum Horažďovice

Muzeum a jeho výstavní sály sídlí v zámku. Výklad o historii vyslechnete v reprezentativním velkém sále zdobeném freskami. Otevřeno je od června do září.
tel.: +420 371 430 633
www.muzeumhd.cz, e-mail: muzeum@muzeumhd.cz

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla na náměstí

Raně gotický kostel s výrazně barokními úpravami byl postaven patrně mezi lety 1260 až 1273 (vysvěcen r. 1316). Na oltáři stojí pozdně gotická dřevěná plastika Panny Marie z přelomu 15. a 16. stol.

Červená brána

Je druhou nejstarší dochovanou branou městského opevnění na území Čech. Byla postavena v roce 1252. V pozdější době posílilo její ochrannou funkci předbraní se železnou mříží a padacím mostem přes příkop. Tyto části se ovšem do dnešní doby nedochovaly.

Turistické okruhy vás zavedou k významným památkám v okolí:

Pomník Rudolfa Habsburského

Při tažení proti Bavorovi ze Strakonic oblehl král Rudolf Habsburský Horažďovice a 3. 7. 1307 tu náhle skonal. Pro jeho stravovací návyky se mu přezdívalo „Král Kaše“. Tuto událost si Horažďovice každoročně připomínají městskými „Slavnostmi Kaše.“

Kaple sv. Jáchyma a sv. Anny

Jeden z někdejších cílů poutníků, kde byla v roce 1667 na místě původní dřevěné kapličky vystavěna zděná barokní kaple. Roku 1752 zde byly založeny lázně. Pramen před kaplí vyvěrá dodnes.

Zřícenina gotického hradu Prácheň

Kamenný hrad založili kolem roku 1315 Bavorové ze Strakonic na místě pevnosti přemyslovského hradiště. Podle původního osídlení z 10. století dostal jméno celý Prácheňský kraj.

Volnočasové aktivity:

Anglický park "Ostrov"

Rekreační oblast má rozlohu cca 17,5 ha. Stáří některých stromů se odhaduje na 300 let. V sousední Panské zahradě můžeme vidět i mohutný dub Šternberk s obvodem kmene 430 cm.

Aquapark Horažďovice

Komplex krytého plaveckého bazénu s vnitřním toboganem, saunovým světem, dětským bazénem, lezeckou stěnou a fitnesscentrem rozšiřuje nabídku sportovního vyžití v Horažďovicích.
Tel.: +420 371 430 610
www.bazen.horazdovice.cz
E-mail: bazen@horazdovice.cz

Sportovní areál "Na Lipkách"

Nedaleko od komplexu aquaparku se nacházejí tenisové kurty, dětské hřiště, skateboardová plocha, fotbalové hřiště a vodácké tábořiště v letním období s občerstvením.

Víceúčelové hřiště "Na Vápence".

Multifunkční hřiště s umělým povrchem se nachází na severovýchodním okraji města při výjezdu směrem na Horažďovice - Předměstí. Je možné jej využívat pro míčové hry jako je tenis, volejbal, nohejbal, házená a další. Bylo spolufinancováno z rozpočtu Plzeňského kraje.