HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: ATRAKTIVITY HORAŽĎOVIC

Czech • Deutsch • English

Atraktivity Horažďovic

Anglický park "Ostrov"
 
 

Přírodně-krajinářský zámecký park v anglickém stylu se rozkládá v katastrálním území Zářečí u Horažďovic na ostrově mezi řekou Otavou a městským mlýnským náhonem.

V 16. století za doby panování rodu Švihovských z Rýzmberka se lokalita označovala pomístním názvem „Luh“. Tehdy šlo o pozemek označovaný jako pastvina. „Luhu“ se týká jedna z artikul Theobalda Švihovského vydaná roku 1596. Artikulí byl zakázán přístup do „Luhu“ za účelem kácení dříví, lovu ryb a perel pod trestem ztráty hrdla. „Luh“ tak byl zarůstající pastvinou až do počátku 19. století.

V době, kdy Horažďovice drželi Rummerskirchové (1800–1834), došlo v „Luhu“ patrně k drobným romantickým úpravám. „Luh“ byl mj. nazýván „Karlovým údolím“.

7. září 1835 se v „Luhu“ konala slavnost vítání nové vrchnosti – Kinských. S prvními úpravami Luhu započal panský zahradník Schwarz, v jehož práci pokračoval Karl Haibl. Definitivní úprava proběhla po roce 1868 na základě projektu dvorního zahradníka Kinských Friedricha Wunschera. Dnes je v parku na sedmdesát druhů dřevin a keřů.

V minulosti vedla parkem veřejná cesta na Sušici, která byla posléze přetrasována. Konalo se tu několik regionálních hospodářských výstav. V roce 1864 se jednalo o „První hospodářskou výstavu okresu Horažďovického“. O třicet let později se tu uskutečnila „Krajinská národopisná výstava.“ Krajinskou výstavu z roku 1894 ještě dlouho připomínal výstavní pavilon vybudovaný v těsném sousedství hájovny. Uprostřed ostrova stávala hájovna na půlkruhovém půdorysu, kde tamní hajný choval pávy. „Ostrov“ často navštěvoval hudební pedagog Otakar Ševčík nebo básník Rudolf Mayer. V březnu roku 1920 se tu odehrál i první fotbalový zápas v Horažďovicích. Po roce 1945 park, tehdy zvaný „Fučíkův“, pustl. Kompletně revitalizován byl park v roce 2010 za pomocí evropských dotačních programů.

Dnes je v parku na sedmdesát druhů stromy a keřů (ozdobné smrky, 3 druhy lip, borovice vejmutovky, javory, kleny, jilmy, duby, akáty, břízy, střemchy, vrby, jabloně a liliovníky, vajgélie, kaliny, vilín, hortenzie, pěnišník a azalka, různé tavolníky, pámelníky, zimolez, tatarský javor, čimišník, čilimník, brslen, dřišťál, pustoryl, šeřík, ptačí zob, svída) a park slouží jako klidové zázemí pro obyvatele města Horažďovic.

Prosíme, udržujte čistotu a nepoškozujte porosty.

Děkujeme.

Pohlednice z počátku 20. století.


Vlevo knížecí hájovna na polokruhovém půdorysu, vpravo výstavní pavilon z Krajinské výstavy z roku 1894.

Kolorovaná pohlednice z konce 19. století.

 

Vlevo pohled na Otavu s jezem „Prácheň“, vpravo knížecí hájovna s výstavním pavilonem.  

Zámek Horažďovice

Zámek stojí na místě gotické městské tvrze ze 13. stol. Postupnými přestavbami vznikl rozsáhlý komplex se zachovanými renesančními prvky (fresky, sgrafita, arkády). Dnešní raně barokní podobu získal na konci 17. stol. V zámku se nachází muzeum, galerie, informační centrum, knihovna a dům dětí a mládeže. 

Městské muzeum Horažďovice

Muzeum sídlí v zámku a jeho expozice vás provedou zámeckými prostory.

Výklad o historii zámku vyslechnete v reprezentativních prostorech velkého sálu zdobeného freskami.

web: muzeumhd.cz, tel.: +420 371 430 633, e-mail: muzeum@muzeumhd.cz 

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla na náměstí

Raně gotický kostel s výrazně barokními úpravami byl postavený patrně mezi lety 1260-1273 (vysvěcen r. 1316). Na oltáři stojí pozdně gotická dřevěná plastika Panny Marie z přelomu 15..-16. stol. 

Červená brána

Je druhou nejstarší dochovanou branou městského opevnění na území Čech.

Byla postavena v r. 1252 a v pozdní gotice posílilo její ochranu předbraní se železnou mříží a padacím mostem přes příkop. 

Turistické okruhy vás zavedou k významným památkám v okolí:

 Pomník Rudolfa Habsburského

Při tažení proti Bavorovi ze Strakonic oblehl král Rudolf Habsburský Horažďovice, kde náhle skonal 3. 7. 1307. Přezdívalo se mu král „Kaše“ z obvyklé konzumace kaší, nejspíše z jeho zdravotních potíží souvisejících se zažíváním (žaludeční vředy). Tuto událost každoročně připomínají městské „Slavnosti Kaše“. 

Kaple sv. Jáchyma a sv. Anny

Je jedním z poutních míst na Horažďovicku. R. 1667 byla na místě původní dřevěné kapličky vystavěna barokní zděná kaple. R. 1752 zde byly založeny lázně. Pramen před kaplí vyvěrá dodnes. 

Zřícenina gotického hradu Prácheň

Kamenný hrad založili kolem r. 1315 Bavorové ze Strakonic na místě bývalého správního hradiště Přemyslovského státu. Od staršího dřevěného hradiště z 10. stol. bylo odvozeno pojmenování pro správní útvar Prácheňský kraj.  

Volnočasové aktivity:

Aquapark Horažďovice

Komplex krytého plaveckého bazénu s vnitřním toboganem, saunovým světem, dětským bazénem a lezeckou stěnou rozšiřuje nabídku sportovního vyžití v Horažďovicích.

web: bazen.horazdovice.cz, tel.: +420 371 430 610, e-mail: bazen@horazdovice.cz 

Sportovní areál "Na Lipkách"

Nacházejí se zde nejen tenisové kurty, vodácké tábořiště, dětské hřiště, skateboardová plocha a fotbalové hřiště, ale i komplex aquaparku s možností wellness a fitness aktivit. 

Víceúčelové hřiště "Na Vápence".

Multifunkční hřiště s umělým povrchem je možné využívat pro míčové hry jako je tenis, volejbal, nohejbal, házená a další. Bylo spolufinancováno z rozpočtu Plzeňského kraje.