HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: CYKLOVÝLETY POŘÁDANÉ MĚSTSKÝM MUZEEM HORAŽĎOVICE

Czech • Deutsch • English

Cyklovýlety pořádané Městským muzeem Horažďovice

 
 
 
 
Městské muzeum Horažďovice

Vás zve na cyklus

 

KRAJINA JAKO EMENTÁL

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech.

 

Pod tímto názvem pořádá horažďovické muzeum od roku 2015 cyklotoulky po méně či více známých místech spojených s hornictvím v jihozápadních Čechách. Hornická činnost v minulosti významně ovlivňovala jak zdejší krajinu, tak i vývoj osídlení. Lidé od pradávna prahli po drahých kovech, jako je zlato a stříbro i po technických surovinách jako například grafit. V novější době se zde pak vyhledával především strategický uran a wolfram.

Kdybychom se krajinou procházeli před 500 lety, v některých místech byla horníky tak prokutaná, že by nám připomínala právě sýr ementál. Dnes jsou stopy po této činnosti již sotva patrné a v terénu je odhalí pouze oko zkušeného odborníka. Vyražte tedy s námi na kole objevovat zvláštní tajemnou krásu těchto míst, po kterých vás provede a s jejich historií seznámí Aleš Červený.

Cyklovýlety připravujeme dva jarní a dva podzimní. Výpravy jsou to celodenní, většinou směrované na sobotu a jejich délka by neměla přesáhnout 50 km. Samozřejmostí je oběd v nějaké příjemné hospůdce. Některé vzdálenější výjezdy budou kombinovány s vlakovou i jinou dopravou. Přesné plány tras budou aktuálně zveřejněny v Horažďovickém obzoru, na webu muzea  www.muzeumhd.cz a na vývěsce v zámeckém nádvoří.

Připomínáme, že to jsou cyklovýlety, nikoliv cyklozávody, takže se jede podle tempa nejslabších účastníků a přestávky jsou voleny po dohodě, nebo podle potřeby. Za stav kola, cyklopřilbu, bezpečnostní prvky a chování v silničním provozu si každý zodpovídá sám.

Žádný kopec není tak vysoký, aby nešlo kolo vytlačit!

 

Kontaktní osoba Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice

tel. 732 236 983, e-mail: cerveny@muzeumhd.cz