HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: PLAKÁTKY K AKCÍM

Czech • Deutsch • English

Plakátky k akcím

  Invelt Rally Pačejov 2021 - 1.-3.10. 2021

  Ševčíkovy hudební večery: Klavír a dechové kvarteto - 15.10.21, 19.00, Hotel Prácheň

  Havelský jarmark - 16.10.21, 9.00 - 12.00 , Mírové náměstí Horažďovice

  Den seniorů - 26.10.2021, 15.00, Kulturní dům Horažďovice

  Vzpomínka u příležitosti 100 let narození Monsignora Karla Fořta - 6.11.21 - celkem 4 akce


DLOUHODOBÉ AKCE

  Hledáme malé dobrodruhy - zábavné odpoledne pro předškoláky od 4 let, každý čtvrtek od 7.10., 15:30 - 17:00, ZŠ Blatenská Horažďovice

  Program Tyjátr Horažďovice - Loutkové pohádky - 8.10.21 - 25.3.22, Divadelní sál Městského muzea Horažďovice

  Jitex - z historie textilního průmyslu v Horažďovicích - 26.6. - 3.10.21, Muzeum Horažďovice