HORAŽĎOVICE A OKOLÍ: PLAKÁTKY K AKCÍM

Czech • Deutsch • English

Plakátky k akcím

  Dějiny českého národa očima páťáků - 25.9.20, pátek 17.00 hodin v KD Horažďovice

  41. ročník 2020 INVELT RALLY Pačejov - 26. - 28. zřá 2020, Mírové náměstí Horažďovice

  Absolvenstvý koncert - 30.9. Muzeum Horažďovice v 17.00 hodin

  Projednání studie Spolkový dům Horažďovice - úterý 6.10.20, 17.00, kino Horažďovice

  Slavnostní představení knihy Horažďovice v raném novověku - pátek 9.10.2020, 17.30, divadelní sál muzea

  Havelský jarmark - sobota 17.10.20, 9.00 - 12.00, Mírové náměstí Horažďovice

  Loutkové pohádky sezóna 2020/21 - Divadelní sál Městského muzea

  Výstava 100 let skautingu v Horažďovicích - do 12.11.2020 v městské galerii v Horažďovicích

  Muzeum Horažďovice - Výstavy letní sezóny - 30.5. - 4.10.

  Léto v Houbě & Houba Challenge - 30.5. - 26.9.

  Obrazy Horažďovic - Ikonagrafie města od 16. století do současnosti  - 20.6. - 4.10. - Zámek Horažďovice