HEJNÁ A OKOLÍ : SPOLKY, JEDNOTY A DRUŽSTVA

Spolky, jednoty a družstva

Začátkem 20. stol. byly činné různé spolky jako například Divadelní ochotníci, Záložní a spořitelní spolek, Sbor dobrovolných hasičů atd., dodržovaly se starodávné zvyky: Máje, „Lucky“ – v předvečer svátku sv. Lucie, „Konopická“ , Velikonoce, atd. Tyto spolky byly důležité pro kulturní život v obci, udržovali soudržnost mezi lidmi a také pořádek v obci a její rozvoj.

     Divadelní ochotníci přispívali na postavení pomníku padlým vojínům v 1. sv. válce, který byl po několikaletém šetření postaven a 30.srpna 1931 slavnostně odhalen u místní školní budovy. Tím byla vzdána čest spoluobčanům, kteří položili své životy ve válce a nedožili se již osvobození a samostatnosti našeho národa. Od r. 1919 do r. 1929 odehráli ochotníci 37 her.

V průběhu dvacátého století byly založeny v Hejné tyto spolky :

 před válkou

      Hospodářské družstvo pro vzájemné pojištění dobytka pro Hejnou a Boubín (24.9.1911)

      Spořitelní a záložní spolek pro Hejnou a okolí (6.1.1905)                 

     Sbor dobrovolných hasičů ( 14.6.1908)                                                                                                                                  

      Divadelní ochotníci                                                                       

      Místní odbor Národní jednoty Pošumavské ( 29.10.1905)               

      Tělocvičný odbor mládeže sociálně demokratické                        

      Národní střelecká jednota (1933-43 členů)                                                                           

      Honební spolek                                       Lesní družstvo (4.4.1926)                                                                 

Po válce

      Český svaz žen

       SSM

       KSČ

       Český červený kříž

       Lidové spotřební družstvo

       Myslivecké sdružení

       Spolek včelařů


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hejná
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ