HEJNÁ A OKOLÍ : NOVOVĚK

Novověk

      V roce 1887 se začala stavět železnice z Horažďovic - Babína do Klatov a tím získala obec výhodné spojení s ostatním světem. Plzeňský kameník Karel Falkenberg a Jaroslav Fürst si pronajal od obce vrch Radvanku a začal lámat vápenec. Tehdy se lámal vápenec na pomníky. Tento vápenec byl nazýván

šumavským šedivým mramorem. Po smrti Falkenberga se spojil Fürst s Františkem Trnkou. Spolu potom postavili pec na pálení vápence ve Velkých Hydčicích. Po čase prodal Fürst svůj podíl Trnkovi a ten přibral svého bratra Karla jako společníka. Tím vznikla firma „Bratři Trnkové“.

     Jakost vápna byla velmi dobrá a podnik se rozrůstal. Firma zaměstnávala asi 20-30 lidí v lomu a u pecí ještě více. V té době se lámal kámen i v Pucance. Nájem za pronajmutí lomů byl 70 zl. ročně. Po vypršení smlouvy o pronájmu v roce 1899 pronajala obec lomy opět a ve smlouvě si stanovila výhody pro hejenské občany ( přednostní právo na práci, lámání kamene zdarma na stavbu domů ). Lom tedy dával práci hejenským občanům a poskytoval levný stavební materiál.

     V obci byl ustanoven 6.ledna 1905 „Spořitelní a záložní spolek pro Hejnou a okolí“ a 14.června 1908 byl založen „Sbor dobrovolných hasičů“. Obecní knihovna byla založena v roce 1907 a před 1. světovou válkou měla 95 knih. Koncem roku 1929 měla knihovna již 286 svazků. Knihovníky byli místní učitelé.

 Jmění obce k 31.12.1922 bylo :               Dluhy :

 pozemky         41 013    Kč                      1 340      Kč za stříkačku                    

 budovy           8 604    Kč                      5 000      Kč místnímu spoř. spolku

 cenné papíry     5 400    Kč                     13 115, 61 Kč u Banky českých spořitelen

 uložené vklady   1 156,69 Kč

 hotovost         2 569,01 Kč

 

Příjem obce      18 351,76 Kč

Vydání           15 782,75 Kč

Zůstatek na příští rok   2 569,01 Kč  

 

     Když roku 1914 vypukla válka, práce v lomu se omezila, protože bylo málo dělníků. Po skončení války, kdy byl zvolen prezidentem prof. T.G.Masaryk, se 15. června 1919 konala v Hejné volba obecního zastupitelstva. Voličů bylo 228 a hlasování se zúčastnilo 216 občanů. Ve volbách zvítězilo Sdružení malorolníků, chalupníků,domkářů, řemeslníků a dělníků 114 hlasy a 5. prosince byl do čela obce zvolen Jan Šatra z čp. 22. 

    Po válce se těžba opět obnovila a v lednu roku 1921 uzavřela obec novou smlouvu na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.července 1920 o pronajmutí lomu Radvanka za 8 000,-Kč a trvání měla mít do roku 1944. V nové smlouvě si opět obec vymínila výhody pro své občany. Tato smlouva je citována doslovně v kronice obce.

     R. 1923 příslušela Hejná politické správě Strakonicím, bernímu úřadu Horažďovice a farnímu úřadu Nezamyslice. 


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Hejná
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ