Untitled Document HARTMANICE

Městečko Hartmanice jsou jedním z nejmalebnějších zákoutí Šumavy na svahu Hamižné, 10 km od Sušice. Nachází se v okrese Klatovy, a jak je uvedeno v historických pramenech: "rok 1848 panství Sušice, kraj Prácheňský". V latinských textech bývaly nazývány Hartmanicium, v německých Hartmanitz.
První zmínka o Hartmanicích je uváděna roku 1219 ve spojitosti se jménem Petra z Artmanic, další pak roku 1228, kdy měl být držitelem Hartmanic Oldřich z Rýzmberka.Rozvoj a růst významu obce začíná až po roce 1273, kdy Přemysl Otakar II. natrvalo připojil pomezí k české koruně a do Hartmanic přeložil celnici z Březníku na Vintířské stezce,
Důležitými byly zlatonosné křemenné žíly. Úspěšná těžba zlata vynesla Hartmanicím povýšení - králem Janem Lucemburským - roku 1320 na "královské svobodné zlatohorské město". Od Rudolfa II. obdržely Hartmanice 15. 6. 1607 městský znak, právo pečetit zeleným voskem a právo na týdenní trh a dva trhy výroční. Tehdy byly Hartmanice městysem s filiálním kostelem. 2. dubna 1608 zde byla založena a až do roku 1641 česky vedena tržní kniha, což je důkazem českého osídlení.
Třicetiletá válka zpustošila Hartmanice tak, že zůstaly několik let bez života. Teprve ve druhé polovině 17. století byla obec postupně osidlována švábskými Němci a Hartmanice se stávají téměř zcela německými až do roku 1918, kdy dochází k oživení českého živlu. Voce 1938, dne 8. října, obsazuje Hartmanice německé vojsko a rozvoj obce opět stagnuje. Nový rozmach nastává až po květnu 1945, kdy také došlo k podstatnému snížení migrace obyvatel.

ZAJÍMAVOSTI, VÝLETNÍ MÍSTA, PAMĚTIHODNOSTI

Stavební dominantou je původně gotický a v 18. století zbarokizovaný kostel sv. Kateřiny
Na vrchu Hamižná, který je od roku 1995 přírodní rezervací, je šumavský ochranářský koutek s malou naučnou stezkou, která je vedena jako jedna ze 14 naučných stezek v celé Evropě, na seznamu UNESCO.
Z naučné stezky vede odbočka k vyhlídce J. Komárka, průkopníka ochrany přírody. Jihozápadně od Hartmanic v místní části Dobrá Voda stojí barokní kostel sv. Vintíře. Svatyně byla postavena na známém poutním místě (od roku 1618 kaple).
V roce 1998 zde bylo otevřeno Muzeum Dr. Šimona Adlera - expozice ze života židovské menšiny je umístěna v domě, kde se rabín, pedagog a učenec narodil. (Dr. Adler zemřel v roce 1944 v Osvětimi)
Muzeum je přístupné denně od 8.30 do 12.30 a od 13.00 do 17.00 hodin. Ve stejné budově je umístěno Informační středisko NP Šumava - tel.: 0187/ 59 34 12.
Nad Dobrou vodou se zdvíhá vrch Březník s žulovou skálou a tesanými schody. Pod jeho vrcholem měl v 11. století poustevnu benediktinský mnich Vintíř, který se zúčastnil jednání mezi císařem Jindřichem III. a českým knížetem Břetislavem I. Zemřel r. 1045 ve své poustevně, pohřben je v břevnovském klášteře. Kaplička pod vrcholem byla roku 1992 obnovena.
- vložit obrázky
Hartmanice nabízejí i sportovní možnosti využití volného času: najdete tu koupaliště, Fitnesscentrum, k dispozici je lyžařský vlek, v Kundraticích a v Palvínově pak možnost vyjížděk do přírody na koních.


Důležité kontakty:
Městský úřad tel.: 0187/ 59 32 18

Stravování:
Hartmanice - hotel Vintíř, Penzion pod Hamižnou, Restaurant Lidové beseda

Nejbližší hraniční přechod do SRN - ALŽBĚTÍN (Železná Ruda) - vzdálen 22 km.


Připravily Sušické noviny
pravidelný čtrnáctideník vydávaný MKS Sušice

Reklama – Google

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Široký sortiment plastových i kovových obrub, zábrusy brýlových čoček, kontaktní čočky, měření zraku, sportovní brýle,...
Dostupné a kvalitní ubytování v centru města, vhodné pro sportovce a turisty. Nekuřácké pokoje. (*I)

Reklama – Google