Obec Strážný nabízí k pronájmu objekt s restaurací a dvanácti pokoji | Šumava Net.CZ

Šumava, ubytování Šumava, Lipno, ubytování, penziony, hotely, lyžování, cyklotrasy - Šumava Net.CZ

Šumava a ubytování Šumava a ubytování Lipno, cykloturistika a sport, kultura na Šumavě, lyžování Šumava jsou témata portálu ŠumavaNet.CZ.

Šumava - města a obce

Šumava - regiony

Šumava Net.CZ - partneři

PARTNEŘI
Lyžařský areál Zadov
Mikroregion Šumava Západ
Měsíčník Rozhled
Nejčtenější periodikum v okrese Klatovy a Domažlice.

Šumava Net.CZ - Šumava, ubytování Šumava - témata našeho portálu

O PORTÁLE

Šumava a ubytování Šumava a ubytování Lipno, cykloturistika a sport, kultura na Šumavě jsou témata portálu ŠumavaNet.CZ.

ŠumavaNet.CZ je portál s tématy Šumava, ubytování Šumava, cyklotrasy a turistika na Šumavě, kultura, sport, Pošumaví. Šumava portál je vytvářený od roku 1997.
Tedy připraveny jsou zde informace o ubytování na Šumavě, turistika a cykloturistika, města a obce, Šumava a starých pohlednicích, kultura, sport, fotogalerie, akce, firmy a komerce.
Naleznete u nás přehled ubytování, hotel, penzion, apartmány pro Vaši dovolenou.

Regiony Šumava, Domažlicko, Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko, Kašperskohorsko, Nýrsko, Železnorudsko, Vimpersko, Strakonicko, Prachaticko, Krumlovsko.

Významnou kapitolu tvoří FIRMY a KOMERCE v regionu.

Naše grafické a programétorské studio Vám nabízí TVORBU WWW STRÁNEK a aplikací, webdesign, SEO, e-shopy, REGIONÁLNÍ REKLAMU.

Chcete propagavat své služby či výrobky u nás? INZERUJTE U NÁS. Kontaktujte nás na info@sumavanet.cz

Šumava Net.CZ - Šumava držitelem Zlatého Erbu

JSME DRŽITELÉ ZLATÉHO ERBU

Celostátní soutěž o nejlepší www regionů ČR 2002

Informační server ŠumavaNet.CZ byl vyhlášen nejlepším regionálním serverem !
Ve finále porazil Kraj Vysočina a region Orlicko.

Šumava Net.CZ návštěvnost serveru

NÁVŠTĚVNOST SERVERU

Šumava přitahuje - od prosince 2004 se průměrná DENNÍ návštěvnost serveru pohybuje od 4530 návštěvníků denně, tendence je rostoucí.

Šumava Net.CZ ikonky

IKONKY

Velice děkujeme každému, kdo se rozhodne umístit na své stránky odkaz či přímo některou z ikonek propagující tento server.

Výběr z připravených ikonek.

Šumava Net.CZ partnerské regiony

PARTNERSKÉ REGIONY

Obsah: Obec Strážný nabízí k pronájmu objekt s restaurací a dvanácti pokoji | Šumava Net.CZ

Obec Strážný nabízí k pronájmu objekt s restaurací a dvanácti pokoji | Šumava Net.CZ

Obec Strážný nabízí k dlouhodobému pronájmu nově zrekonstruovaný objekt s restaurací a 12-ti pokoji v krásném prostředí Šumavy, 5 km od německých hranic.

Městys Strážný podle ust. § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., v platném znění, oznamuje záměr přenechat výše popsané nemovitosti, tvořící provozovnu restaurace včetně kuchyně s kapacitou 30 míst, společenského sálu s kapacitou 50 míst a salónku s kapacitou 20 míst a prostory k ubytování v rozsahu 12 pokojů s celkem 21 lůžky a 6 přistýlkami, včetně prostoru před budovou sloužícímu k umístění předzahrádky (vše dále jen „provozovna“), do nájmu.

Městys Strážný vyzývá případné zájemce o pronájem uvedené provozovny, aby nejpozději v níže popsaném termínu doručili na adresu Úřadu městyse Strážný, se sídlem Strážný 23, 384 43 Strážný, své nabídky.

Nabídka musí obsahovat:

 1. Identifikační údaje zájemce
 2. Výpis z živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán
 3. Popis podnikatelského záměru zájemce v provozovně se zaměřením na zajištění realizace níže popsaných požadavků pronajímatele
 4. Výše nabízeného nájemného
 5. Další listiny k doložení informací či údajů uváděných zájemcem /zkušenosti s podobným vedením provozu, reference aj./

Závazné požadavky pronajímatele na podmínky nájmu:

 • provozovatel (zájemce) bude povinen umožnit městysu realizaci předem ohlášených (nejméně týden předem) kulturních akcí v prostorách sálu a salónku bez nároku na snížení nájemného či úhradu za užívání uvedených prostor městysem s tím, že zároveň zajistí provoz restaurace v době pořádání kulturní akce. Městys bude respektovat nájemcem dlouhodobě (alespoň 3 měsíce) předem avizované kulturní akce a na takto nájemcem avizovaný termín nebude plánovat do sálu či salónku pořádání vlastních kulturních akcí;
 • nájemce bude povinen v případě, že bude mít v úmyslu pořádat v prostorech sálu nebo salónku kulturní nebo společenskou akci pro veřejnost, informovat předem městys a vyžádat si souhlas s možností pořádání takové akce; bez souhlasu pronajímatele nebude nájemce oprávněn kulturní nebo společenskou akci pořádat; organizace a zajištění svatební nebo obdobné rodinné oslavy nebude považováno za pořádání kulturní nebo společenské akce;
 • provozovatel organizačně zajistí provozní dobu restaurace a kuchyně tak, aby byl schopen v případě zájmu ubytovaných osob v ubytovacím zařízení pronajímatele (ubytovna čp. 37 a ubytovna Fara) poskytnout takovým ubytovaným osobám snídaně a večeře, případně jen snídaně, a to v rozsahu obvyklém pro takové služby;
 • v rámci běžné údržby bude nájemce na vlastní náklady zajišťovat revize všech jím užívaných elektro spotřebičů a dalších zařízení či technologických prvků budovy, vyjma revize komínů, hromosvodů, plynového kotle a hasicích přístrojů, které zajistí pronajímatel
 • provozovatel zajistí na své náklady pojištění vnitřního vybavení předmětu nájmu a pojištění vlastní odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu předmětu nájmu pronajímateli nebo třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 10 mil. Kč.; pronajímatel zajistí pojištění nemovitostí pro případ vzniku škody živelní či podobnou událostí
 • výše minimálního nájemného: 50.000,- Kč bez DPH/měsíc

Při výběru nájemce bude městys zohledňovat především výši nabízeného nájemného, způsob zajištění shora popsaných závazků, kvalitu podnikatelského záměru a způsob doložení nebo zajištění ekonomické spolehlivosti nájemce.

Městys si vyhrazuje právo nájemní smlouvu s žádným uchazečem či s uchazečem s nabídkou nejvyššího nájemného neuzavřít, a to zejména v případě, kdy vzhledem k osobě zájemce nebo obsahu nabídky nebude zřejmé, zda bude zájemce schopen svým závazkům z případně uzavřené nájemní smlouvy dostát.

Městys zájemcům proto doporučuje, aby v nabídce specifikovali nabízené smluvní instrumenty k zajištění jejich povinnosti hradit nájemné a plnit závazky ze smlouvy.

Městys si vyhrazuje právo provést revizi nájemní smlouvy po nejméně dvou letech provozu.

V případě zájmu prohlídky restaurace kontaktujte starostku městysu (kralikova@strazny.cz).

Nabídku doručte v zalepené a označené obálce „Nájem restaurace a KD Strážný“ na adresu:

Úřad městyse Strážný, Strážný 23, 384 43 Strážný

nejpozději do 14.6.2019 do 12,00 hod.

Nabídky doručené po uvedené lhůtě nebudou předloženy zastupitelstvu k projednání.

Ve Strážném 20. 5. 2019

Mgr. Jiřina Kraliková
starostka městysu 

Reklama od přátel z Googlu

Infosloupec: Obec Strážný nabízí k pronájmu objekt s restaurací a dvanácti pokoji | Šumava Net.CZ

Šumava Net.CZ - reklama, Šumava ubytování

Klostermannova chata, Modrava
Rodenstock Klatovy
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Chata Modrava

Reklama od přátel z Googlu

Inzerujte: ubytování Šumava - penziony na Šumavě - firmy Šumava

INZERUJTE U NÁS - a získejte další zákazníky
www stránky pro firmy, ubytování i obce.
Propagujte vaše stávající www - kontakty viz níže…

Šumava Net.CZ - vyhledávání

Patička: Obec Strážný nabízí k pronájmu objekt s restaurací a dvanácti pokoji | Šumava Net.CZ