Ve dnech 14. až 16.října pořádala Správa NP a CHKO Šumava společně se Šumavskou renesancí o.s., třídenní mezinárodní soustředění pod názvem „Fotografická dílna Rokyta 2009“. ŠumavaNet.CZ měl na akci svého zástupce a proto Vám můžeme přinést reportáž z této zajímavé mezinárodní akce. Ještě před vlastní reportáží bychom chtěli poděkovat organizátorům akce, panu Pavlu Holečkovi ze Šumavské renesance o.s. a panu Tomáši Jiřičkovi ze Správy NP a CHKO Šumava za vstřícnost při zajištění naší účasti na této akci.

Pavel Hladký, ŠumavaNet.CZ

Jako kdyby příroda špatně pochopila, jak převést do reality původní motto: „Když příroda pořádá karneval, cvakají spouště fotoaparátů“ a zařadila neočekávaně jako hlavní bod programu karnevalový rej ve víru sněhových vloček. Běžně by se to řešilo poznámkou pod čarou „Změna programu vyhrazena“. Ale tady takovou poznámku nikdo nehledal a ani hledat nechtěl. Fotografické nádobíčko v nabitých brašnách se chvělo nedočkavostí a jeho majitelé bez váhání přijali neplánovaně doplněný karnevalový program za svůj. A tak spouště fotoaparátů opravdu cvakaly….

Až na jediného se tu sešli všichni pozvaní. Ze strany německých fotografů se představili umělecký fotograf Siegward Schmitz z Wiehlu u Kolína n. Rýnem, Arno Freudenstein, učitel vyšší fotografické školy ve Straubingu a jeho kolegyně Hana Abel a Mira Hambermehl, členky Fotofreunde - Straubing e.V.,které se zároveň ujaly tlumočení.

Za českou stranu prezentovali svoji tvorbu bývalý ředitel Správy NP České Švýcarsko, umělecký fotograf Zdeněk Pazelt, fotografka Alice Šilerová a akademický malíř a fotograf Petr Wiesner.

Koordinaci po celou dobu soustředění zajišťoval spolu s Pavlem Holečkem ze Šumavské renesance Tomáš Jiřička ze správy NP, který plnil zároveň několik rolí. Od výběru tras, přes dopravu mikrobusem do výchozích míst, až po organizaci workshopů. Při každodenním doprovodu na vycházkách se stával plnohodnotným členem fotografického týmu.

Pracovníci NP a CHKO Šumava, kteří kolektiv doplňovali, se ukázali nejen jako dobří koordinátoři, ale jako fundovaní průvodci a odborníci ve své profesi. Díky tomu dokázali účastníkům ještě více přiblížit kouzlo, ale i problematiku Šumavy. Ale co bylo nejdůležitější – dokázali, že nejsou ve fotografování žádnými outsidery a umějí do snímků vtělit svůj úzký vztah k přírodě. Také oni nacházeli na společných vycházkách nejen „svá“ známá, ale i nová místa, kde stejně tak, jako „profíci“ ladili se zanícením objektivy svých fotoaparátů.

Kromě již jmenovaného Tomáše Jiřičky se, podle vybraných lokalit v jednotlivých dnech, vystřídali Marek Drha, Oldřich Vojtěch, Miroslav Černý, Jan Schafhauser a Vladimír Vlk. Jejich fotografické práce ocenili profesionálové na prezentacích při workshopech. Zaujaly zejména fotografie jelenů ve volné přírodě a vážek (M. Drha), kolekce netopýrů a brouků (O. Vojtěch) a infrafotografie (V.Vlk)

Fotografickým workshopům byly věnovány oba večery. První byl zaměřen na prezentaci tvorby jednotlivých účastníků, druhý byl navíc doplněn promítáním snímků, které každý vybral ze společných fotografických vycházek do plenéru.

Velmi dobrý a spolupracující tým měl maximální podporu a vstřícnost ze strany koordinátorů. Docházelo k výměně praktických zkušeností a diskusím ze širokého spektra fotografické tvorby a technického vybavení. Je samozřejmé, že hlavní roli tady hrála krajina a to nejen v širokém záběru, ale velmi často také v detailech. Právě při promítání ve druhém workshopu se potvrdilo, jak se ze stejných míst a za stejných výchozích podmínek zrodily rozdílné snímky podle toho, jak každý osobitě a subjektivně ztělesnil svůj pohled přes hledáček fotoaparátu. Sešla se výborná parta lidí, kteří se vzájemně respektovali i doplňovali. Bylo to vidět zejména na nejzajímavějších bodech fotografických výletů. Někteří fotografové dokázali dlouhé minuty trpělivě vyčkávat na „svém“ zvoleném postu, dokud mu ostatní neodejdou ze záběru.

Na dlouhé projevy v tomto soustředění nebylo místo. První den, vzápětí po krátkém zahájení Pavlem Holečkem za Šumavskou renesanci a Tomášem Jiřičkou za Správu NP CHKO Šumava se společně vyrazilo na Povydří, od Rokyty nejbližší lokality naplňující námět „Voda a podzim“.

I přes nepřízeň počasí se všichni se zápalem vrhli na zasněžené a kluzké balvany v korytu Vydry, aby své vjemy zvěčnili na film nebo do digitální podoby. Sedm hodin strávených na 7,5 kilometrové cestě z Antýglu na Čeňkovu pilu s hodinovou přestávkou na Turnerově chatě, svědčí o tom, že se nejednalo o řadové turisty s kompakty.

Druhý den se skupina fotografů dopravila mikrobusy k Plešnému jezeru, aby se tentokrát zaměřila na vodu stojatou. Ani tentokrát nebylo dopřáno to pravé světlo. Oblohu pokrývaly šedé mraky a stromy se zahalily do bílého hávu. Přesto nikoho ani nenapadlo, že by měl nechat spoušť fotoaparátu zahálet.

Fotografa krajiny nemůže odradit žádný kopec a nemohlo tomu být jinak ani tady. Po sněhem pokryté stezce „Duch pralesa“ všichni svorně vyšlapali na jezerní stěnu k obelisku A.Stiftera, aby nechali svým objektivům vychutnat pohled na jezero shora.

Při návratu na Rokytu přes Borovou Ladu se ovšem nemohla nechat bez povšimnutí Chalupská slať. Někteří tady dokonce neváhali lehnout si pro svůj záběr do sněhu.

Třetí den ráno a již předtím celou noc zasypávalo Rokytu husté sněžení. Na programu to ovšem nic nezměnilo a poslední vytýčený cíl, údolí řeky Křemelné, byl vzat útokem. Přes obavy ze sněhové pokrývky, zafungovala doprava fotografických útočníků na Stodůlky spolehlivě.

Dál by ovšem už neprojel ani tank, avšak fotograf s robustním stativem se prodere všude. Krátký odborný výklad strážce NP Jana Schafhausera objasnil, „do čeho se jde“.

Sněžit kupodivu přestalo, ale jen proto, aby posléze zase začalo. Přesto vznikaly zajímavé a originální snímky

Než si všichni místo oběda „pochutnali“ na atraktivní peřeji, bylo odpoledne a bohužel tedy i konec pracovní doby fotografické dílny.

Kolik bylo dohromady vyprodukováno snímků, asi nikdo zjišťovat nebude.

Závěrem lze říci, že to byla správná volba. Otevřela se cesta k postupné realizaci projektu, který přiblíží Šumavu všem milovníkům přírodních krás nejen jako realitu, ale také její umělecké ztvárnění.

Text a foto: Pro ŠumavaNet.CZ František Janout

Reklama – Google