Fotbal
Klatovsko, Sušicko, Horažďovicko


Úvodní stránka
Pozvánky na fotbalová utkání
Výsledky
Přečtěte si - zpravodajství
Statistiky soutěží
Fotogalerie
Video
Sponzoři - ti co podporují tuto stránku
Sport v regionu


Od 1.5.2001
ROZPISY MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ OFS KLATOVY 2020/2021

KDE A CO HLEDAT POMŮCKA PRO USNADNĚNÍ HLEDÁNÍ
V OBSAHU ROZPISU SOUTĚŽÍ OFS KLATOVY 2020/2021

Zpracoval: Sedlmaier Miroslav, sekretář OFS Klatovy

Obsah

Strana

Čl., SŘ §, příloha

TOP :ROZPIS MS OFS Klatovy ročník 2020_2021

1–110


Rozpis soutěží dospělých – ročník 2020/2021

1 - 56


Rozpis soutěží mládeže - ročník 2020/2021

57-75(1-56)


Rozlosování soutěží dospělých

36–56


Pohár STK 2021 – rozlosování

101

Příloha 5

Rozlosování soutěží mládeže

76–83


Rozlosování turnajů přípravek – podzim 2020

102–103

Příloha 7

Konečné rozlosování turnajů mladších přípravek - podzim 2020  
 Doplněk č.1 k RMS 2020/2021 Komuniké VV z 4.8.20
 Informace spojené s COVID najdete na konci této pomůcky !!!!  

VÝPIS OBSAHU ROZPISU MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

Řídící orgán soutěže – sportovně technická komise

5–6

Čl.1 SŘ §6-7

Rozpis soutěže a termínová listina

6–7

Čl.2 SŘ § 8

Změny termínů a začátky utkání

7

Čl.3

Přihlášky do soutěží – startovné

7

Čl.4

Zápis o utkání

7–8

Čl.5 SŘ §9

Soupiska družstva – povinnosti hráče uvedeného na soupisce

8–9

Čl.6 SŘ §10

Systém mistrovských soutěží

9

Čl.8 SŘ §12

Začátky mistrovských utkání

9

SŘ §13

Hodnocení výsledků v mistrovských soutěžích

9-10

SŘ §14

Postup pro určení vítěze nerozhodného výsledku

10

SŘ příloha 2

Zařazení družstva členského klubu do soutěže

10–11

SŘ §16

Losovací aktiv

11

SŘ §17

Pořadí družstev v soutěži

11

SŘ §18

Postupy a sestupy

12

Čl.10 SŘ §19

Ceny

13

Čl.11

Kolize více družstev jednoho člen. klubu

13

SŘ §20

Doplňování míst v soutěžích

13

SŘ §21

Práva a povinnosti – příslušníci družstva

14

SŘ §29

Práva a povinnosti – vedoucí družstva

14

SŘ §30

Práva a povinnosti – trenér družstva, asistent s trenér brankářů

14

SŘ §31

Práva a povinnosti – ostatní příslušníci družstva

14

SŘ §32

Účast cizinců v družstvu a status hráčů

14–15

SŘ §34

Práva a povinnosti – členského klubu

15

SŘ §35

Práva a povinnosti hráčů

15

SŘ §36

Lékařská prohlídka

15

SŘ §37

Odpovědnost hráče za nestandardní výstroj

15–16

SŘ §38

Organizátor utkání

16

SŘ §39

Hlavní pořadatel

16

SŘ §40

Pořadatelská služba

16

čl.13 SŘ §41

Odpovědnost za porušení povinností pořadatelské služby

16

Čl.14 SŘ §42

Nemistrovské soutěže a přátelská utkání

17

SŘ §43

Práva a povinnosti členů FAČR ve zvláštními právy - před utkánímTechnické povinnosti organizátora utkání

17–18

SŘ §44 -45

Pořádkové povinnosti organizátora utkání 

18 

SŘ §46

Minimální požadavky hřiště 18-19Čl.15

Práva a povinnosti hostujícího družstva

19

SŘ §47

Práva a povinnosti vedoucího družstva před zahájením utkání

19

SŘ §48

Čekací doba

19

SŘ §49

Nedostavení se delegovaného rozhodčího

20

SŘ §50

Práva a povinnosti rozhodčího a delegáta před zahájením utkání

20–21

SŘ §51 a 52

Příprava zápisu o utkání

21

SŘ §53

Práva a povinnosti. členů FAČR ve zvláštními právy-v průběhu ut.Zahájení utkání

22

SŘ §55

Kapitán družstva

22

SŘ §56

Práva a povinnosti rozhodčího během utkání

22

SŘ §57

Kontrola totožnosti

22–23

SŘ §58

Střídání (SŘ §59 a Příloha II. -Modifikace SŘ č. §5)

23–24

Čl.17 SŘ §59

Přerušení a předčasné ukončení utkání – úhrada nákladů

24

Čl.18 SŘ §60

Práva a povinnosti členů FAČR ve zvláštními právy – po utkáníUzavření zápisu o utkání

24–25

Čl.19 SŘ §61

Protest

25

SŘ §62

Výpis z Procesního řádu FAČR – řízení ve věcech soutěžního řádu

25–27

Procesní řád

Společná ustanovení SŘ

27–28

SŘ §63

Přechodná ustanovení SŘ

28

SŘ §64

Závěrečná ustanovení SŘ

28

SŘ §65

Modifikace soutěžního řádu

28–32

Příloha 2 SŘ

OSTATNÍ USTANOVENÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU

33

Čl.20

Disciplinární řízení (DK, ČK,2 ŽK) Čl.19

Hospodářské náležitosti – sazebník odměn rozhodčím

34

Čl.21

Sazebník poplatků a pokut DK, STK – dospělí

35

Čl.22

Schválení a platnost RMS 2020/2021 36 Čl.23

Rozlosování soutěží dospělých

36–56


Rozpis soutěží mládeže 

57 -75


Úvodní stránka RMS mládeže

57


Působnost (mládež)

58

Čl.1 RM SŘM §1

Věkové kategorie mládeže 

59

SŘM §2

Přechod ve věkových kategoriích mládeže

59

SŘM §3

Působení hráčů ve věkových kategoriích mládeže

59

SŘM §4

Mistrovské soutěže žákůVěkové kategorie žáků 2020/2021

60

Čl.3 RM

Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží žáků starších

60

SŘM §15

Příslušnost řídících orgánu mistrovských soutěží žáků mladších

60

SŘM §16

Zařazení družstva žáků do soutěže

61

Čl.4 ,SŘM §17

Systém soutěží starších a mladších žáků roč. 2020/2021

61

Čl.5 RM

Postupy – mládež 2020/2021

61

Čl.6 RM

Ceny – soutěže mládeže 2020/2021

62

Čl.7 RM

Doplňování míst v mistrovských soutěžích žáků

62

SŘM §18

Začátek soutěžního utkání (mládež)

62

SŘM §19

Termínová listina mládež- podzim 2020

62

Čl.8 RM

Změna termínu a místa utkání mládeže

63

Čl.9 RM

Přihlášky do soutěží – startovné mládeže

63

Čl.10 RM

Míč _žáci

63

SŘM §20

Obuv_ žáci

63

SŘM §21

Střídání a počty hráčů _žáci

64

Čl11 RM

Hrací doba žáci

64

Čl.12 RM

Hodnocení výsledků _ mládež

64

Čl.13 RM

Sdružený start mládež__ modifikace SŘ

64-65

Čl.14, SŘ modif §9

Pořadatelé-mládež

65

Čl.15 RM

Ustanovení přechodná _ SŘM

65

SŘ §61

Ustanovení závěrečná_mládež

65-66

Čl.16 RM SŘM §62

Hospodářské náležitosti _mládež

66

Čl.17 RM

Sazebník poplatků a pokut DK, STK – mládež

67-68

Čl.18 RM

Základní pravidla a organizační ustanovení hry – STARŠÍ ŽÁCI

68-69

ČL.19 RM

Základní pravidla a organizační ustanovení hry – MLADŠÍ ŽÁCI

69-70

Čl.20 RM

PŘÍPRAVKYKolize více družstev jednoho klubu-přípravky

71

SŘM §28

Zařazení družstev do soutěží 2020/2021 -přípravky

71

Čl.21 RM

Míč a obuv - přípravky

72

SŘM §29,30

Počet hráčů a střídání – přípravky

72

Čl.22RM,SŘM §31

Základní technická ustanovení mladší a starší přípravky


Čl.23 RM,

Organizační pokyny pro turnaje starších přípravek – podzim 2020

73-74

Čl.23 RM

Organizační pokyny pro turnaje mladších přípravek – podzim 2020

74-75

Čl.23 RM

Rozlosování soutěží mládeže

76–83


Adresář funkcionářů Okresního fotbalového svazu Klatovy

85


Adresář klubů

86-96


Rozměry hřiště starší žáci 7+1

97

Příloha 1

Rozměry hřiště mladší žáci 7+1

98

Příloha 2

Rozměry hřiště starší přípravka 5+1

99

Příloha 3

Rozměry hřiště mladší přípravka 4+1

100

Příloha 4

Rozlosování turnajů přípravek – podzim 2020

102–103

Příloha 7

Cestovné – pomůcka rozhodčích k vyúčtování vzdálenosti v km

104–106

Příloha 6

Legenda: RMS – rozpis mistrovských soutěží; DK - disciplinární komise;  STK - sportovně technická komise; SŘ - soutěžní řád
RM - rozpis mládežeNejnutnější potřebné tiskopisy (jsou ke stažení na web. OFS :


 

Žádost o prominutí trestuSouhlas s projednáním 2ŽK podle 46/2Smlouva hráčů pro sdružený start – OFS podzim 2020Seznam hráčů pro sdružený start – OFS podzim 2020 Zdravotní prohlídky

 Zápis o utkání - náhradní tiskopis (PDF)

 Zápis o utkání - náhradní tiskopis (Word)  
COVID  - PŘÍLOHA SŘ Č.6-DESATERO-VÝKLADY - PROHLÁŠENÍ  
Desatero COVID  
Příloha SŘ číslo 6   
Výklady - doplňující informace  k COVID právního oddělení FAČR  
Tiskopis PROHLÁŠENÍ - hráči, funkcionáři, ostatní   
Tiskopis PROHLÁŠENÍ - rozhodčí - delegáti   
Důležité upozornění pro rozhodčí a kluby   
   
Reklama - tyto stránky sponzorují :

Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.
Oslovte zákazníky na perspektivním médiu současnosti.

Zpět - návrat na předchozí stránku