DLOUHÁ VES A OKOLÍ : MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ DLOUHÁ VES

Czech • Deutsch • English
 Znak obce Dlouhá Ves

Myslivecké sdružení Dlouhá Ves

Myslivecký spolek v Dlouhé Vsi byl založen v roce 1948,jako samostatná organizace v soukromé honitbě. Po roce 1952 byla honitba pronajata tomuto mysliveckému spolku. V šedesátých letech byl změněn název na myslivecké sdružení a honitba byla pronajata od státních statků. V roce 1993 bylo ustanoveno honební společenstvo vlastníků pozemků , které dále pronajímá tuto honitbu mysliveckému sdružení.

Myslivecké sdružení Dlouhá Ves má v současné době   26  řádných členů a    3   čestných členů.  V této podhorské honitbě je hlavním předmětem chovu srnčí a černá zvěř. Jelení zvěř se vyskytuje velmi sporadicky . Z drobné zvěře se v menší míře vyskytuje zajíc. K řádnému hospodaření v honitbě je potřeba zajistit krmnou základnu pro zimní období. Proto myslivci pořádají brigády pro zemědělské podniky (Šumavský statek a statek Kašperské Hory).

Tradiční společenskou akcí je Poslední leč.V posledních letech je tato Zábava pořádána mimo obec. V Dlouhé Vsi není bohužel vhodný sál na tuto akci. 


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Dlouhá Ves
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ