DLOUHÁ VES A OKOLÍ : HASIČI

Czech • Deutsch • English
 Znak obce Dlouhá Ves

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů v Dlouhé Vsi byl založen v roce 1918 majitelem místní továrny panem Schellem.Do roku 1945 měla tato organizace cca 80 členů , na tehdejší dobu měli pokrokové technické vybavení. Základem výzbroje byly dvě hasičské stříkačky,dva automobily a dostatečný počet požárních hadic. Tato technika byla uložena v samostatné budově v Schellově továrně.

Tato organizace byla jednou z nejlepších v kraji. 9.5.1945 byla tato organizace zrušena , k opětovnému ustanovení došlo 21.11.1945.Postupným dosidlováním  obce docházelo k dotváření hasičského sboru ,až do roku 1946,kdy byl  založen řádný sbor dobrovolných hasičů.

Finanční prostředky získávali hasiči hlavně brigádnickou činností a pořádáním hasičských akcí .

V roce 1955 začala výstavba požární zbrojnice.Tato zbrojnice prošla přestavbou v roce 1965. K největší rekonstrukci této budovy došlo v roce 2004.

V roce 1999 došlo ke sloučení SDH Dlouhá Ves se závodní organizací TOSIMA (dříve SOLO Dlouhá Ves). V letech 2002-2004 došlo k podstatnému omlazení členské základny. Starostou SDH se stal pan František Hass. Velitelem pan Ladislav Gregor.

Současná organizace má 64 členů, z toho je 18 žen.Soutěží se zúčastňuje jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Za poslední roky provedli dobrovolní hasiči rekonstrukci hasičské zbrojnice, opravu požární jímky ,vybudovali hasičské cvičiště u řeky , pořádají kulturní akce pro děti i dospělé a aktivně pomáhají obci.


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Dlouhá Ves
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ