DLOUHÁ VES A OKOLÍ : TJ TATRAN DLOUHÁ VES

Czech • Deutsch • English
 Znak obce Dlouhá Ves

TJ Tatran Dlouhá Ves

První informace o tělovýchově v obci je z roku 1945, krátce po osvobození, kdy dochází k dosidlování pohraničí a zvyšování zájmu o tělovýchovu. V témže roce také dochází k založení TJ. Vznikají různé zájmové sportovní činnosti-stolní tenis, šachy, odbíjená, česká házená, ale největšímu zájmu se těší kopaná. Sportovní činnost se provádí v nevyhovujících podmínkách (u Berrů, Vaňků, na hřišti U továrny, u Radů apod. )

V 50-tých létech už dochází k organizování tělovýchovných činnosti a posléze i zapojení do okresních soutěží. Mezníkem se stal r. 1964, kdy byl dán do provozu kulturní dům s poměrně velkým sálem, kde se mohly trénovat a hrát i kolektivní hry(košíková, házená i sálová kopaná) a cvičit sportovní gymnastika. Existovaly i kroužky kulturistiky, nohejbalu a sport. střelby.

V této, víc jak 60-ti leté historii dosáhli členové TJ významných úspěchů nejen v oblasti regionálního sportu. Sem patří získání titulu přeborníka okresu a kraje v házené, stolním tenisu a kopané. Z řad  naší TJ vyšel i reprezentant naší republiky ve sport. střelbě Karel Bulan ml. , který nás reprezentoval i na OH v Mnichově a na mistrovství světa.

V 90-tých létech skončila činnost české házené, stolního tenisu a kulturní dům byl nabídnut k prodeji. Soustředili jsme se , poněkud jednostranně, na kopanou, vybudovali postupně velmi pěkný sportovní areál s občerstvením a začali cílevědomě pracovat s mládeží s cílem vychovat vlastní odchovance, kteří by mohli reprezentovat naší obec ve vyšších soutěžích. To se nám nakonec podařilo a dnes naše mužstvo mužů již od r. 1995 hraje v krajské soutěži na úrovni 1. B. třídy. To se podařilo nejen dobrou prací s mládeží, ale i na základě spolupráce s OÚ, ZŠ i okolními TJ v regionu. 

Kromě mistr. utkání se zúčastňujeme i mnoha turnajů pořádaných některými oddíly kopané v regionu i mimo něj. Jsme pořadateli nebo spolupořadateli  několika turnajů. Největší z nich je memoriál J. Kormana v kopané žáků a spolupořadatelství v mezinárodním turnaji mládeže Otava Cup.

V posledních létech se můžeme pochlubit, že máme kolem 160 členů, z nichž aktivně pracuje a cvičí skoro plovina.

Hospodaříme s ročním rozpočtem kolem 200 000. - korun. Tyto fin. prostředky na činnost čerpáme z dotací obce, vlastní prací(brigády, sběr žel. šrotu, ze vstupného na utkání a pod. ), ze sponzorských příspěvků, za poplatky z reklam, z dotací okresu na údržbu a z pronájmu kiosku.

Celou činnost řídí výbor TJ, jehož předsedou je František Pavlík, předsedou oddílu kopané Pavel Beránek, pokladníkem Jiří Beránek st. a sekretářem Josef Krůs.
Trenéři, kteří se zasloužili o úspěchy kopané v posledních létech jsou : Jar. Chlada, L. Friš, Jiří Beránek sen. , PavelTrčan, Jiří Beránek jun. , K. Fellner, M. Košťál, J. Krůs a Vl. Petráš.

Adresa:
TJ Tatran Dlouhá Ves, 
342 01 Sušice,   tel. 376 528929 
E-mail  krusjosef@centrum.cz


Připravuje: Informační server ŠumavaNet.CZ ve spolupráci s Obecním úřadem Dlouhá Ves
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ