Muzeum Šumavy a muzea na Sušicku


Muzeum Šumavy, Sušice : muzeum tvoří od roku 1967 společně s muzei v Kašperských Horách a Železné Rudě komplex pod společným názvem Muzeum Šumavy. Sušické muzeum bylo založeno jako první v Pošumaví roku 1880 učitelem Holíkem. Sídlí přímo na náměstí v jednom z nejkrásnějších domů ve městě, zvaném Voprchovský. Ve stálé expozici  jsou umístěny nálezy připomínající počátky zdejšího osídlení, slovanská keramika z 10. století a památky na rýžování zlata v okolí Sušice. Část muzejní expozice je věnována historii města a okolí, šumavskému sklářství a sušickému sirkařství. Za zhlédnutí stojí též kapucínská knihovna či sušický cínový poklad. Sušické muzeum je otevřeno od května do října.

 

Muzeum Šumavy má celoroční působiště v Železné Rudě se stálou expozicí dekorativního skla, historického nábytku a šumavského hamernictví.


Stálá přírodovědecká a historická expozice včetně souboru secesního skla, oddíl věnovaný těžbě a zpracování zlata na Kašperskohorsku se Vám nabízí v muzeu Šumavy v Kašperských Horách.

 

Právě zde najdete celoročně fungující Muzeum historických motocyklů a hraček, kde je nainstalována největší tuzemská soukromá sbírka historických motocyklů.

 

Muzeum Dr. Šimona Adlera se nachází v Dobré Vodě u Hartmanic, expozice je věnována kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách.

 

Stálá expozice historie městečka je nainstalována v Muzeu v Horách Matky Boží.