DEŠENICE A OKOLÍ : MĚSTIŠTĚ

Městiště

Nadmořská výška: 602 m n.m.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1554

1907: 17 domů / 119 obyvatel ( Seznam míst v království Českém )
1921: 16 domů / 114 obyvatel ( Místopis ČSR, 1929 )
2008: 5 obyvatel (Úřad městyse Dešenice)
2011: 5 obyvatel

Německý název : Dorrstadt
Městiště v r. 1869-1890 pod názvem Dorrstadt osada obce Děpoltice.
V r. 1900-1910 pod názvem Dorrstadt osada obce Datelov (Todalov).
V r. 1921-1930 osada obce Datelov v okr. Klatovy a v r. 1950-1975 opět osada obce Děpoltice. Od 1.1.1976 část obce, nyní městysu Dešenice.

Městiště prý zdědilo jméno po rodině Suchých, kteří zde od poloviny 17. století měli mlýn (v příbuzenstvu měli prý i Jana Sladkého Kozinu).

1 km jv. leží roubený hamr z 19.století (r.1850) s dílnou provozovaný do r.1975. Hamerník Ferdinand Denkscherz  zde vyráběl nákolky, sekery, motyky, radlice a jiné nářadí. Poslední z hamrů, kterých v okolí v r.1875 pracovalo přes dvacet.

Vedle hamru byla později vybudována vojenská střelnice. Její chátrající pozůstatky byly nedávno zlikvidovány.

Přírodní rezervace Městišťské rokle

Vvyhlášena 9.12.1994. Má rozlohu 168,91 ha. Je rozložena na severovýchodním svahu hřbetu Můstek - Prenet ve dvou samostatných částech.

Zahrnuje prameniště, rašeliniště, přípotoční nivy potoka Jelenka, roklinové lesy, komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení. Vyskytuje se zde chráněný úpolín evropský či lilie zlatohlávek. Rezervace je po obvodu označena dvěma červenými pruhy.


Mapa