DEŠENICE A OKOLÍ : MATĚJOVICE

Matějovice

Německý název: Mottowitz

1907: 26 domů / 123 obyvatel - Seznam míst v království Českém 1907
1921: 23 / 126 - Místopis ČSR, 1929
2008: 1 obyvatel

Cesta z Dešenic do Matějovic:

 

Z Dešenického zpravodaje:

 


Mapa