DEŠENICE A OKOLÍ : DATELOVSKÁ STRŽ

Datelovská strž

Datelovská strž (2003 – 5,78 ha) – hluboce zaerodovaná strž s druhotnými lesními porosty vysoké druhové a strukturální rozmanitosti. Porost tvoří porosty břízy, lísky, smrku, klenu a jeřábu s vtroušenými dalšími druhy dřevin. Cíl: Sledování samovolných procesů vývoje lesa a mokřadů.

Datelovská strž v Oldřichovicích byla Správou Národního parku Šumava a Chráněnou krajinnou oblastí Šumava  vyhlášena od 1.8.2003 za chráněné území.