Centrum psychologie práce, PhDr. Mgr. Karel Havlík : ČÍM SE ZABÝVÁME

ZUŠ Nýrsko
Titulní stránka > Čím se zabýváme

Kontakt

PhDr. et Mgr. Karel Havlík
Akreditovaný dopravní psycholog

Svrčovec 36
339 01 Klatovy 1

Tel.: 602 820 877 

E-mail : havlik@agakcent.cz

 

 

Čím se zabýváme

Naše odborné sekce se zabývají :

 1. zpracováním posudků o dopravně a pracovně - psychologické způsobilosti
 2. speciálním psychologickým vyšetřováním žadatelů o vrácení řidičského oprávnění
 3. psychologickým poradenstvím
 4. psychotréninkem
 5. dopravně psychologickým vyšetřováním řidičů ČSAD AUTOBUSY as. Plzeň
 6. vydáváním psychologických publikací, psychodotazníků a personálních dotazníků
 7. psychoservisem pro media

1. Zpracování posudků o pracovně - psychologické způsobilosti pro výběrová řízení na :

 • manažerské pozice všech stupňů a odborností
 • specialisty různých oborů
 • vedoucí odborů, úřadů, bank aj.
 • obchodní manažery, zástupce a poradce

2. Speciální  forenzní a dopravně psychologické vyšetřování pro :

 • řidiče z povolání všech pozic a amatéry
 • řidiče exponované silniční dopravy a rychlé záchranné služby
 • městskou a obecní policii
 • bezpečnostní agentury
 • žadatele o zbrojní pas
 • rizikové dělnické profese
 • učitele autoškol
 • hasiče - strojníky a dobrovolné hasiče
 • řidiče žádající o vrácení řidičského oprávnění
 • řidiče, na které požadují dopravně psychologický posudek lékaři, policie, státní zástupci, soudy, advokáti

3. Psychologické poradenství pro :

 • výběr psychologicky adekvátní pracovní pozice pro absolventy středních a vysokých škol
 • výběr pro rekvalifikační kursy podle struktury osobnosti, schopností a odbornosti
 • řešení problémových interpersonálních vztahů na pracovištích
 • psychodiagnostiku a tlumení psychogenních stresorů snižujících výkonnost pracovníků
 • učitele autoškol a řidiče - základy pedagogické a dopravní psychologie
 • manažery, politiky, podnikatele aj. - psychologické základy mediální prezentace
 • znalecké posudky na řidiče

4. Psychotrénink zaměřený na :

 • optimalizaci vybraných schopností k zlepšení výkonnosti manažerů
 • koncentraci na úkol
 • analytické a logické myšlení
 • optimalizaci schopností pro řízení motorových vozidel
 • vizuální diskriminace
 • vizuální paměť
 • koncentraci pozornosti a reagování

6. Vydávání psychologických publikací a psychodotazníků :
6.1. Vydané publikace :

 • Psychologie ve službách personalistů
 • Psychologie pro řidiče
 • Rozhovory za mřížemi – cesty do hlubin duše zločince
 • Rorschachovské minipraktikum pro psychology práce a dopravy
 • Zulligerův DIA Test v psychologii práce a dopravní psychologii
 • Psychologie žákovského juda
 • Jak komunikovat s medii a jak se vyznat v novinářské duši
 • Lůscher subtest v dopravní psychologii a psychologii práce
 • Psychologie v řidičské praxi – učebnice dopravní psychologie pro autoškoly
 • Osudová střetnutí – rozhovory s viníky a oběťmi dopravních nehod
 • Jak komunikovat s medii a jak se přesvědčivě prezentovat
 • Osudová setkávání na Šumavě ( příběhy posledních sudetských Němců z pohraničních hor)  

6.2. Vydané psychodotazníky a dotazníky pro potřeby personalistů :

 • Komplexní personální dotazník platný pro přijímání zaměstnanců v EU
 • Psychodotazníky pro přijímání a výběr :
  • manažerů
  • obchodních zástupců
  • absolventů středních a vysokých škol
 • Dotazníky pro psychodiagnostiku:  
  • řidič mezinárodních kamionů a autobusů
  • hasič - strojník
  • řidič nákladu
  • řidič nenáročné technologické přepravy
  • řidič správy a údržby silnic
  • učitel autoškoly
  • řidič – amatér
  • žadatel o vrácení řidičského oprávnění
  • řidič rychlé záchranné služby
  • kontrolní vyšetření řidiče
  • pracovník bezpečnostní služby
  • uchazeč o zaměstnání

7. Psychoservis pro media

 • poradenství z psychologie :
  • práce a organizace
  • dopravní psychologie
  • forenzní psychologie
  • personalistiky
  • mezilidských vztahů aj.

Naše pracoviště má specialisty na :

 • pracovně - psychologická vyšetření pro výběrová řízení manažerů,
 • forenzní psychologii s certifikátem č. 029 pro prověřování zájemců o zbrojní pasy a pro psychologický výběr osob pro městskou policii a bezpečnostní služby,
 • dopravní psychologii s bezmála čtyřicetiletou praxí v oboru, pro výběr  řidičů MKD,MHD a MAD.

Psychotrénink je určený pro:

 • pro manažery
 • řidiče
 • podnikatele
 • osoby, které si chtějí zlepšit psychickou kondici zejména v oblasti schopností
Psychotrénink, který probíhá formou nácviku při aplikaci psychologických technik užívaných v EU, přispívá k osobnostnímu a profesnímu rozvoji, sebepoznání, k ověření stupně IQ a EQ, k odhalení reserv v psychické kapacitě, stresové odolnosti a prověření kvality schopností pro danou pozici. Při opakovaných trénincích se může významně zvýšit  psychická výkonnost.
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ