Centrum psychologie práce, PhDr. Mgr. Karel Havlík : PUBLIKACE A DOTAZNÍKY NA CD-ROM

ZUŠ Nýrsko
Titulní stránka > Publikace a dotazníky na CD

Kontakt

PhDr. et Mgr. Karel Havlík
Akreditovaný dopravní psycholog

Svrčovec 36
339 01 Klatovy 1

Tel.: 602 820 877 

E-mail : havlik@agakcent.cz

 

 

Publikace a dotazníky na CD-ROM

Přehled vydaných psychodotazníků a dotazníků na CD ROM :
Psychodotazníky pro výběrová řízení:

 1. absolventa – absolventky střední školy
 2. obchodního zástupce
 3. manažera středního stupně
 4. asistentky
 5. městského strážníka – člena bezpečnostní agentury
 6. komplexní dotazník pro výběr nového pracovníka

Psychodotazníky  pro orientační diagnostiku v psychologii práce:

Dotazník:

 1. chování v pozici manažera
 2. psychopatologických projevů – emoční labilita a nepřizpůsobivost, pocity méněcennosti, egocentrismu a hysterických reakcí, depresivního a manického reagování, úzkostných  reakcí
 3. stresové odolnosti
 4. zvládání stresu
 5. asertivity
 6. sebeprosazování
 7. komunikace
 8. syndromu vyhoření
 9. psychické zátěže
 10. deprese
 11. loajality

Anamnestické dotazníky pro životní a profesní historii řidiče:

 1. automechanik – zkušební řidič
 2. profesionální řidička
 3. učitele autoškol – zkušební komisaře
 4. řidičů autobusů (výběr)
 5. řidiče autobusů  ČSAD a MHD
 6. řidiče autobusů ČSAD (kontrola)
 7. řidičů MKD (výběr)
 8. řidiče MKD (kontrola)
 9. universální dotazník pro profesionální řidiče
 10. řidiče vnitrostátní dopravy
 11. hasič- strojník
 12. řidiče- amatéry + psychotest dopravního chování
 13. nového řidiče sk. C a C+E

Psychodotazníky pro orientační diagnostiku a školení profesionálních řidičů:

 1. Charakteristika chování, vlastností a schopností řidiče
 2. Nedokončené věty pro řidiče
 3. Analýza chování řidiče v dopravním provozu
 4. Znalostí dopravní psychologie pro řidiče
 5. Odborný kvíz pro řidiče se znalostí dopravní psychologie

Elektronické a tištěné knihy………..doplnit

Psychodotazníky pro výběr : manažerů, obchodních zástupců a absolventů středních a vysokých škol - jsou šité na míru pro danou pozici a profesi. Strukturovaný systém otázek je založen na předpokladu, že minulé profesní chování, předurčuje i chování budoucí. Psychodotazníky, které mají kvantitativní a kvalitativní způsob vyhodnocení a usnadňují i objektivizují výběr uchazečů, podávají orientační obraz základních předpokladů pro výkon pozice. Informují např. o adaptabilitě, flexibilitě, míře pracovního nasazení, komunikativnosti a stupni stresové odolnosti. Komplety mají 25 stran (A 4).

Dotazníky pro přijímání : řidičů na exponované profese, autobusů, amatérů,  učitelů autoškol, hasičů - strojníků, pracovníků bezpečnostních služeb a jiných uchazečů o zaměstnání - zrychlují a zpřesňují personální práci a podávají o pracovníkovi hlubší informace nejen o jejich profesionální historii a některých předpokladech k úspěšnému výkonu profese, ale např. také o psychosomatice.

Komplexní personální dotazník pro výběr nového pracovníka
Strukturovaný dotazník o 13 stránkách, který obsahuje 172 otevřených, uzavřených, kontrolních a projektivních otázek. Podává souhrnnou personální anamnézu uchazeče a navíc nabízí možnost zpracování orientačního psychologického profilu. Informuje např. o motivaci k práci, životní a pracovní historii, psychosomatických rizikách, interpersonálních vztazích, schopnostech k týmové práci aj. Dotazník je universální a osvědčil se při výběru manažerů a osob na rizikové profese. Poslouží i jako scénář pro strukturovaný pohovor.Součástí dotazníku je klíč s návodem pro vyhodnocení odpovědí a interpretaci.
Dotazy na podrobnější informace o našich aktivitách, referencích, publikacích a dotaznících, na které obratem odpovíme, zasílejte : havlik@agakcent.cz PhDr. Mgr. Karel Havlík - kontakt : 602 820 877

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ