Centrum psychologie práce, PhDr. Mgr. Karel Havlík : DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE

ZUŠ Nýrsko
Titulní stránka > Dopravní psychologie

Kontakt

PhDr. et Mgr. Karel Havlík
Akreditovaný dopravní psycholog

Svrčovec 36
339 01 Klatovy 1

Tel.: 602 820 877 

E-mail : havlik@agakcent.cz

 

 

Dopravní psychologie

Metodika pro psychodiagnostiku problémových řidičů
 Metodika pro posuzování dopravně psychologické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění
 Systém psychodiagnostiky problémových řidičů
 Anamnestické dotazníky pro vybodované řidiče
 Otázky platby za psychologické vyšetření řidičů z povolání
 Akreditovaná dopravně psychologická střediska
 Selektivní projektivní test ZRB pro dopravní psychology
 Informace o dopravně psych. vyšetřování v souladu s platnými zákony ČR
 Vademecum postraduálního studia dopravní psychologie

Informace o dopravně psychologickém vyšetření pro řidiče, lékaře a dopravní firmy

Co můžeme očekávat od dopravně psychologického vyšetření Centrum psychologie práce – obor dopravní psychologie 
 
Psychodiagnostika a školení policistů a pracovníků bezpečnostních agentur
Dopravně-psychologické školení pro řidiče z povolání a řidiče amatéry

K výhodám našeho systému pracovně a dopravně psychologického vyšetřování patří, že :

 • respektuje specifiku organizace zadavatele, jeho potřeby a zájmy. Skupinové vyšetření provádíme po vzájemné dohodě i k tomu vybavených prostorách organizace, což je ekonomičtější a psychologicky efektivnější,
 • se realizuje skupinově a individuálně pro zpracování komplexního profilu osobnosti tak, aby odpovídalo požadavkům konkrétní pracovní a řidičské pozice,
 • je "ušité na míru," např. k vyloučení problémových řidičů se sklony k agresivitě a nehodám, manažerů s oslabenou stresovou odolností a narušenou psychosomatickou strukturou, pracovníků s psychopatologickými symptomy a potenciálně konfliktními sklony, kteří narušují integritu týmu, dále k zjištění schopnosti k vysokému pracovnímu nasazení a psychické výkonnosti,  kreativity, flexibility, emoční inteligence, kooperace, včetně psychometrie vybraných schopností, např. stupně IQ, EQ, MQ, ŘIQ,  adaptabilitě, koncentrovanosti, vnímání, pozornosti, reagování, analytického a logického myšlení, aj.
 • zpráva o výsledku dopravně a pracovně - psychologické způsobilosti s podrobným doporučením je dodána nejpozději do tří dnů od vyšetření a expresní již do druhého dne,
 • ceny za vyšetření jsou smluvní, závislé na složitosti a náročnosti vyšetření, počtu aplikovaných psychodiagnostických technik, počtu ve skupině vyšetřovaných osob nebo způsobu individuálního vyšetření a termínu předání výsledků,
 • od roku 2005 se naše centrum věnuje převážně problematice dopravní psychologie, která tvoří v objemu psychologických činností až 90 procent. Naše dopravně psychologické středisko vyšetřuje řidiče z povolání z Plzeňského a  části Jihočeského kraje i části kraje Karlovarského. Největší počet zájemců je z Klatovska, Plzně, Domažlicka,, Plzně – jihu a severu, Rokycanska, Tachovska a Strakonicka,
 • vypracovali jsme profesiogramy pro řidiče různých druhů doprav od nenáročných k vysoce náročným a nebezpečným včetně dopravy nadměrného nákladu, pohonných hmot a chemických látek, tramvají, trolejbusů, městských autobusů, linkových a mezinárodních zájezdových autobusů i patrových autobusů, osobních, terénních a sportovních vozidel atd.
 • zpracovali jsme, v zájmu usnadnění dopravní  psychodiagnostiky, psychologické profily řidičů profesionálů, amatérů včetně motocyklistů  a učitelů autoškol podle pohlaví a věkových kategorií,
 • od roku 2006 máme opět dopravně psychologické pracoviště v podniku ČSAD autobusy a.s. Plzeň, kde vyšetřujeme komplexně a kontrolně všechny řidiče AO v souladu se zákonem a na žádost vedení podniku nebo lékaře,
 • podílíme se na výběru nově přijímaných manažerů, dopravních dispečerů, automechaniků a řidičů nejenom pro ČSAD, ale další dopravní firmy Řidičům také poskytujeme psychologickou pomoc a spolupracujeme se železničním zdravotnictvím,.  
 • naše středisko má na starosti také bývalé řidiče ČSAD nákladu a kamionů, kteří pracovali u firmy Četrans a dosud pracují u dalších dopravních firem v Plzni, Klatovech, Domažlicích aj., .
 • od srpna 2011 je naším úkolem, v souladu se zákonem, provádět speciální dopravně psychologické vyšetření řidičů, kteří požádali o vrácení řidičského oprávnění. Při vyšetření zaměřujeme psychodiagnostiku na klíčové příčiny nepřizpůsobivého a rizikového dopravního chovaní a opakovaného selhávání řidičů, kteří ohrožují zdraví a lidské životy a způsobují finanční, sociální a další ztráty.
 • koncem sedmdesátých let minulého století jsme přispěli ( Krajská psychologická laboratoř ČSAD Plzeň) k vytvoření základní testové baterie pro dopravní psychology např. testem KFP – 30 a Lüscherovým subtestem vydané ÚSMD Praha a vypracovali  pro potřeby dopravních psychologů novou metodiku pro skupinovou psychodiagnostiku projektivními metodami např. Rorschachovým a Zulligerovým dia testem,
 • vyšetřování provádíme v souladu se základní testovou baterií ÚSMD Praha z osmdesátých let převzatou i Asociací dopravních psychologů, kterou aktuálně upravujeme podle nejnovějších poznatků. Pro různé druhy doprav aplikujeme různé dotazníky profesionální a životní historie doplněné nedokončenými větami. Základní psychodiagnostickou baterii rozšiřujeme podle potřeby o další zejména projektivní techniky,
 • vytvořili jsme speciální testovou baterii pro psychodiagnostiku osob žádajících vrácení řidičského oprávnění a pro řidiče s opakovanými nehodami a úrazy,
 • při komplexním vyšetřování využíváme také soubor osvědčených projektivních metod včetně nového selektivního projektivního testu Z-R-B,             
 • dopravně psychologické poradenství orientujeme u těchto řidičů na možnosti jejich nápravy s přihlédnutím k jejich mravním vlastnostem a vůli umět se poučit ze zkušeností. Důležité je prohloubit u řidiče sebepoznání vlastností, potřeby, motivy i schopností, které negativně ovlivňují jejich rizikové dopravní chování a přispívají k selhávání.
 • naše zpráva o dopravně psychické způsobilosti zpravidla o rozsahu jedné strany, obsahuje výňatky z profesionální a životní historie, analýzu struktury osobnosti, příčiny rizikového dopravního chování a selhávání a doporučení nápravných opatření.

Závěr zprávy pro lékaře a odbory dopravy může být formulován:

 • 1. doporučen k vydání řidičského oprávnění
 • 2. doporučen k vydání řidičského oprávnění s podmínkami – například kontrolního vyšetření za 1 nebo 2 roky, psychoterapie, dopravně psychologického poradenství, psychotréninku apod.
 • 3. nedoporučen pro trvalou dopravně psychickou nezpůsobilost k činnosti řidiče dle zákonných norem ČR a EU.   
Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ