Čkyňští žáci se dozvěděli vše důležité o ochraně hořečku

Předškoláci a šesťáci ze Základní školy a mateřské školy Čkyně navštívili Evropsky významnou lokalitu Opolenec v Sudslavicích na Prachaticku. Roste zde kriticky ohrožená rostlina hořeček mnohotvarý český, který je naším subendemitem.

„Naším projektem chceme oslovit co nejširší publikum. S kolegy jsme proto hledali způsob, jak zaujmout ty nejmenší. Krátké divadelní představení, jehož aktéry byli spolu s námi přímo děti a žáci, zahrané přímo v terénu, se nám jevilo jako dobrý způsob předání důležitých informací názornou formou. Ochrana přírody začíná a končí prací s těmi nejmladšími, oni jsou naše budoucnost, představit jim přírodně významné území, v jehož blízkosti žijí, považuji za základ budoucí spolupráce,“ vysvětluje Eva Ježková vedoucí projektu CZ-SK SOUTH LIFE, jehož cílem je ochrana a další rozšíření této rostliny.

Dříve se u nás hořeček mnohotvarý český vyskytoval na více jak 650 lokalitách, po roce 2010 je to pouze 54 míst. Hned několik takových horečkových luk se nachází v lokalitě Opolenec.

Na projektu CZ SOUTH LIFE se podílí Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajské školní hospodářství České Budějovice, ČSOP ONYX a spolu s nimi úzce spolupracuje ČSOP Šumava. Právě zástupci těchto institucí se postarali o výklad pro malé čkyňské návštěvníky.

„Žijeme celý život na Šumavě a vlastně ani nevíme, jak jsou okolní louky a lesy přírodně cenné. Samy jsme byly překvapené z informací, které jsme se dozvěděly,“ uvedla učitelka mateřské školy Čkyně Miroslava Kohoutová. „Jedním ze základních bodů našeho školního vzdělávacího programu je vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě. Tady děti získaly povědomí o tom, jak také ochraňovat přírodu, jak se k ní správně chovat. Ocenily i efektní divadelní představení, které hravou formou uvedlo děti do tohoto tématu,“ řekla vedoucí učitelka mateřské školy Vladimíra Pechoušková.

Žáci obou tříd 6.třídy čkyňské základní školy vyrobili při hodinách přírodopisu naučné leporelo. Jeho název byl jasný: lokalita Opolenec. „Nejprve se sestavovaly náměty na jednotlivé stránky. Každý si vybral oblast, která mu byla nejbližší. Živočichové, rostliny, poloha…. Následovalo sbírání informací. A tady pomohly encyklopedie, učebnice a samozřejmě internet,“ jmenuje zástupkyně ředitele čkyňské základní školy Vendulka Komínová.

Vybrané informace bylo třeba doplnit ilustrací, obrázkem. Někteří si svoji stránku vytvářeli přímo ve škole, někdo si ji doladil doma. „Čtenář se z něj dozví zajímavosti o dravcích, hmyzu, rostlinách, ochraně lokality, o chráněném hořečku, ale i o dalších rostlinách typických pro danou oblast, o projektu Natura 2000. Kromě získaných informací se žáci učili kooperaci při tvorbě, zobecňovali, hledali klíčová slova, volili způsob zpracování své stránky., posuzovali a hodnotili,“ doplňuje učitelka přírodopisu Jana Landová.

Obě skupiny dostaly i domácí úkoly. Děti ze školky měly za úkol vymalovat hořeček a žáci dostali test, který prověřil jejich biologické znalosti. A jak test dopadl? Samozřejmě na výbornou, stejně tak jako celá exkurze!

Přehled jihočeských lokalit (25): Evropsky významné lokality – Blatná, Borkovická blata, Čistá hora, Háje, Hlubocké hráze, Hlubocké obory, Horní Malše, Hroby, Jaroškov, Kozlovská stráň, Lužnice a Nežárka, Nerestský lom, Opolenec, Pastvina u Přešťovic, Pláničský rybník – Bobovec, Pohoří na Šumavě, Rašeliniště Kapličky, Sokolí hnízdo a bažantnice, Svatý Kříž, Šumava, Tejmlov – Nad Zavírkou, Úbislav, Vlašimská Blanice, Vrbenské rybníky, Zlatý potok v Pošumaví.

Přehled slovenských lokalit (30): Územia európskeho významu – Abov, Alúvium starej Nitry, Biele hory, Burdov, Čenkov, Číčovské luhy, Čiližské močiare, Devínska kobyla, Drieňová hora, Dunaj, Dunajské trstiny, Gavurky, Chotínske piesky, Panské lúky, Jurský Chlm, Kamenínske slaniská, Karáb, Kľúčovské rameno, Modrý vrch, Mostové, Nesvadské piesky, Palárikovské lúky, Pavelské slanisko, Ploská hora, Seleštianska stráň, Starý vrch, Štokeravská vápenka, Šurianske slaniská, Veľkolélsky ostrov, Zobor.

Reklama od přátel z Googlu

Reklama

Rodenstock Klatovy
Rodenstock Klatovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Šumavské vápenice a omítkárny, a.s.
Velké Hydčice
(*I)
Apartmány v novém penzionu 1,5 km od lyžařského areálu Zadov–Churáňov. Společenská místnost, venkovní vyhřív. bazén,... (*I)

Reklama od přátel z Googlu