ČILÝ ŽIVOT NA NOVÝCH ŠUMAVSKÝCH STEZKÁCH

Karel Havlík

 

Na devíti letos nově otevřených stezkách vytvořených v rámci programu EU nazvaném „Putování bez hranic srdcem Evropy“ a  propojující šumavský park s Bavorským lesem vládne čilý ruch, Stovky turistů denně obdivují naše přírodní a kulturní dědictví.

Na  stezkách se například seznamují s kopiemi historických objektů – se sklářkou pecí z osmnáctého století postavenou v Alžbětině, s železářskou pecí vybudovanou na Železné stezce na Špičáku, s historickým křížem v Hamrech aj. Propojení stezek s Bavorsek je na vzdálené Bučině a v Železné Rudě.

Desítky dosavadních naučných stezek obohatilo v posledních třiceti létech  jihozápadní cíp Plzeňského kraje. K nejzajímavějším patří  naučná stezky u Soumarského mostu v šumavském národním parku. Je sice dlouhá jenom půl druhého kilometru, zato má pět informačních tabulí a chodník z trámků, který návštěvníky zavede k obnovenému rašeliništi.

Unikátní je také naučná stezka v jižní části Českého lesa na Domažlicku nazvaná Capartické louky. Díky dřívějšímu pohraničnímu pásmu si zdejší lučiny uchovaly širokou škálu vzácných druhů rostlin, které nikde jinde nerostou. Kvetou zde například vzácné orchideje. Na jaře se proměňuje zelená plocha v pestrobarevný koberec. Na dvoukilometrové stezce spatří návštěvníci nejen květiny, ale i hejna kobylek, motýlů a rozmanitých skupin ptáků. Píše se o nich  na informačních tabulích. Upoutá i vodní mlýnek na úzké bystřině.

V severní části Českého lesa na Tachovsku existují dvě naučné stezky – Podkovák prezentující zdejší rašeliniště a Vodní svět, který představuje nejrůznější vodní živočichy v čele s bobrem.

Velmi zajímavý je projekt stezky nazvané Po stopách Jana Sladkého Koziny.Nejde pouze o oživení historie Chodů na Domažlicku. I na Tachovsku složila chodská stráž na ochranu hranic. Ostatně o tom svědčí názvy zdejších sídel například Chodová Planá, Zadní Chodov, Chodský újezd a další. Chodové v okolí Přímky a Plané nebudou zapomenuty. Nová naučná stezka povede od Pocínovic na Domažlicku přes Kdyni, Bělou nad Radbuzou, Třemešné do Chodského újezdu na Tachovsku a dál.

Nepříliš radostný zážitek skýtá návštěvníkům šumavského národního parku tzv. zážitková stezka  v okolí Březníku nedaleko Modravy. Úzká pěšina vede “lesním hřbitovem ” se stovkami uschlých stromů, jedinou památkou po masivním nájezdu nenasytného kůrovce.

Na sedmikilometrové stezce určené pouze pro pěší přepadne člověka smutek. Místo zeleně  jenom rezavá polomrtvá příroda.   Nejde sice o  naučnou stezku, ale poučením je, neboť ukazuje jak člověk může zničit přírodu tím, že nechá sežrat šumavské smrky během nebývale krátké doby. Ukazuje také, co dokáže sama příroda, které se pozvolna vzpamatovává. Ostatně proto je také trasa pojmenována příznačně – Tvář divočiny. Vedle pěšiny, kde mohou turisté kráčet po jednom, stojí na čtyřicet dřevěných tabulí s obrázkovými  piktogramy, které pomáhají lidem pochopit, že by se les mohl sám za zhruba půl století  vypořádat s přírodní katastrofou, kterou dopustili dogmatičtí ekologové. Někde přece jen raší  nové stromky. 

 

Reklama od přátel z Googlu

Reklama

Country saloon Beňovy
Country saloon Beňovy
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion U Pstruha, Modrava
Penzion U Pstruha, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Rodenstock Klatovy
Rodenstock Klatovy
Nakladatelství a vydavatelství. Pohlednice, leporela, kalendáře, propagační materiály. (*I)
Celoroční ubytování za příznivé ceny u řeky Otavy blízko Kašperských Hor (*I)

Reklama od přátel z Googlu