Čerchov - Schwarzkopf - Český les

Nejvyšší vrchol Českého lesa (1042 m) a zároveń neodmyslitelný symbol krajiny v okolí Domažlic.

Do roku 1990 byl přístup k vrcholu obsazenému armádou zcela nemožný. Teprve po listopadovém převratu v roce 1989 se Čerchovu alespoň částečně navrací funkce pomyslného strážce Českého lesa.

Dnes již téměř staletou historii Čerchova začali psát členové Klubu českých turistů v roce 1894, kdy na holé čerchovské skále vystavěli dřevěnou rozhlednu. Blízkost českými vlastenci hojně navštěvované České Kubice a přírodní krásy místa samotného nakonec zapříčinily , že v roce 1897 byla pod rozhlednou vystavěna "útulna" Klubu českých turistů. Po projektantovi a mecenáši stavby byla potom nazvána chýší Pasovského. V letech 1904 - 1905 vyrostla na místě staré rozhledny nová kamenná, tzv. Kurzova věž, vysoká 25 m. Rozšířena a pro celoroční pobyt správce a hostů upravena byla také chata pod rozhlednou.

Svou atmosférou téměř mystické večery na zasněženém a od civilizace odříznutém Čerchovu patří k nezapomenutelným vzpomínkám všech dříve narozených domažlických turistů. Dnes se Čerchov pomalu navrací turistům i široké veřejnosti. Není to však již dávno ten zapomenutý symbol lesní samoty. Bývalá rozhledna vystupuje skutečně jen velice stydlivě ze změti vojenských objektů, sevřených do prstence ostnatých drátů. Celému místu vévodí nevzhledná, pro vojenské účely vybudovaná věž. Připoměňme si proto alespoň několika řádky, slovem starých průvodců to, co jsme v Čerchovu zřejmě již definitivně ztratili.

"Sotva se objevíš u rozhledny (na Čerchově), vyjde ti hospodář vlídně vstříc, přátelsky tiskně ti ruku a uvede tě dovnitř. Ani nevěříš oku: víš, že jsi 600 m vysoko nad Chodskem, a přece se ti zdá, žes v chodské senci. Tmavé trámy, v koutě almárka a nad ní umučení, bidýlko nad krbem, nábytek, malované nádobí na polici - vše to klam potvrzuje, z něhož tě vyvede milá tvář starostky Klubu, vlídně na tebe hledící z obrázku a v koutě za krbem znaky zemí české koruny....."

Na vrchol Čerchova vedla od České studánky tzv. Hanova stezka. Kamenné schody a upravený terén této stezky vinoucí se mezi skalkami je dosud patrný. Severovýchodně vrcholu pramení v minulosti upravený pramen Emerichovy studny.

Chýše Pasovského byla sice zbořena, ale stará rozhledna je opět ve správě domažlických turistů a při jejich akcích je přístupná veřejnosti. V současné době vede pod vrchol Čerchova turistická stezka značená zelenou barvou - Z 20, do jeho blízkosti červeně značená Č 1, modře M11 a M12.

Otevírací doba:

květen, červen, září, říjen - soboty, neděle a svátky, 10-17 hod

červenec, srpen - úterý až neděle, 10-17 hod

Na rozhledně funguje v otevírací době rovněž občerstvení.

V jiné termíny je třeba se domluvit se správcem rozhledny - 606 299 010.

Na konci 19. století a v roce 1910

Čerchov dnes


Text : Zdeněk Procházka, Nakladatelství Český les
Foto : Zdeněk Procházka, J. Kohout
WebDesign : Informační server ŠumavaNet.CZ
Informace o regionu, ubytování, sport, kulturu, domovské stránky měst
naleznete na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ
Chodsko